Banner trang chủ
NGÀNH MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC

15/09/2015

Thi đua yêu nước là một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc. Với tầm nhìn chiến lược sâu sắc về vai trò và sức mạnh thi đua yêu nước, ngày 11/6/1948, Người đã ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”
Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm

15/09/2015

Đó là chủ đề Ngày Môi trường thế giới 5/6/2013 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động. Chủ đề khuyến khích mọi người hãy chú ý những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm.
Góp ý cho dự thảo số 2 Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại khu vực phía Nam

15/09/2015

Tiếp tục lấy ý kiến của các địa phương, các tổ chức, cá nhân, ngày 16/5/2013, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự thảo số 2 tại khu vực phía Nam, nhằm hoàn thiện trình Quốc hội trong thời gian tới.
Chung tay hành động để bảo tồn đa dạng sinh học

15/09/2015

Chủ đề Ngày quốc tế ĐDSH năm 2013 là “ĐDSH và nước” nhằm nhấn mạnh vai trò của ĐDSH trong việc duy trì nguồn nước, một tài nguyên thiên nhiên quý giá, có vai trò rất quan trọng đối với con người cũng như cho sự sống trên Trái đất.
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

15/09/2015

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa XI), diễn ra từ ngày 2 - 11/5/2013, tại Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị
Cần huy động các nguồn lực xã hội để giải bài toán ô nhiễm môi trường làng nghề

15/09/2015

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam đã ở mức báo động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân và kéo theo nhiều hệ lụy. Để xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, cần có những giải pháp tổng thể, đồng bộ, có lộ trình, nhưng phải đảm bảo sinh kế của người dân