Banner trang chủ

Danh sách thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường

Danh sách thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Môi trường

(Theo Quyết định số 143/QĐ-VCLCSTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh

 Hội đồng

1

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ

Viện trưởng

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch

2

GS.TS Nguyễn Việt Anh

Viện trưởng

Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường,

Đại học Xây dựng Hà Nội

Ủy viên

3

GS.TS Đặng Kim Chi

Nguyên Phó Viện trưởng

Viện Khoa học và Công nghệ môi trường,

Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

4

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh

Nguyên Viện trưởng

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

5

TS. Mai Thanh Dung

Phó Viện trưởng

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

6

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng

Chủ tịch danh dự

Hội Môi trường xây dựng Việt Nam

Ủy viên

7

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch Hội

Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam;

Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam

Ủy viên

8

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi

Nguyên Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy viên

9

PGS.TS Phạm Văn Lợi

Viện trưởng

Viện Khoa học Môi trường

Ủy viên

10

GS.TS Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Văn Tài

Cục trưởng

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Trung Thắng

Phó Viện trưởng

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

13

PGS.TS. Lê Thị Trinh

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

Chủ tịch

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Ủy viên

15

PGS.TS Nguyễn Danh Sơn

Học viện Khoa học Xã hội,

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ủy viên

16

PGS.TS Lê Kế Sơn

Nguyên Phó Tổng cục trưởng,

Tổng cục Môi trường

Ủy viên

17

PGS. TS Lê Anh Tuấn

Nguyên Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu,

Đại học Cần Thơ

Ủy viên

18

PGS.TS Trương Mạnh Tiến

 

Chủ tịch

Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam

Ủy viên

19

GS.TS Trịnh Văn Tuyên

Viện trưởng

Viện Công nghệ Môi trường,

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

20

PGS.TS Dương Hồng Sơn

Viện trưởng

Viện Tài nguyên nước,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

21

GS.TS Đặng Hùng Võ

Nguyên Thứ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

22

PGS.TS Trần Tân Văn

Nguyên Viện trưởng

Viện Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Ủy viên