Banner trang chủ

Tổng biên tập qua các thời kỳ

 • Giai đoạn 1994 - 1998

   Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật cũng như kinh nghiệm, thực tiễn trong và ngoài nước về hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), Cục Môi trường phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xuất bản Bản tin BVMT và ra số đầu tiên vào tháng 2/1994. Có thể nói, Bản tin BVMT chính là tiền thân của Tạp chí BVMT, tên gọi đầu tiên của Tạp chí Môi trường.

   Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời Tạp chí Môi trường, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, khi đó là Cục trưởng Cục Môi trường đã cùng một số cộng sự khởi động xuất bản Bản tin BVMT.

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

(Tổng Biên tập Bản tin BVMT, tiền thân của Tạp chí BVMT (1994 - 1998)

 

   - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

   • Giai đoạn 1999 - 2003

   Sau khi xuất bản được khoảng 20 số Bản tin BVMT, được Vụ Báo chí (nay là Cục Báo chí) cấp Giấy phép phát hành, Tạp chí BVMT chính thức đi vào hoạt động, do PGS.TS Trương Mạnh Tiến làm Tổng Biên tập.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến

(Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Bảo vệ Môi trường từ năm 1999 - 2003)


   - Học hàm, học vị: PGS.TS chuyên ngành Địa - Vật lý

   - Chức vụ khi là lãnh đạo Tạp chí: Chánh Văn phòng/ Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (1999 - 2003).

   - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

   • Giai đoạn 2004 - 2008

   Năm 2004, TS. Trần Hồng Hà - Quyền Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (2004 - 2008).

 

TS. Trần Hồng Hà

(Tổng biên tập Tạp chí Bảo vệ Môi trường từ năm 2004 - 2008)

   - Học hàm, học vị: TS chuyên ngành Tổ chức, quản lý khai thác khoáng sản

   - Qúa trình công tác: Quyền Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (2004 - 2008); Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT (từ tháng 1/2005 - 9/2005); Cục trưởng Cục BVMT; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT (từ tháng 10/2005 - 6/2008); Thứ trưởng Bộ TN&MT (từ tháng 7/2008 - 12/2008). Từ tháng 1/2009 - 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 7/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 1/2011 - 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 4/2016 - 1/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII (đến tháng 10/2020); Bí thư Ban Cán sự đảng; Bí thư Đảng ủy (đến tháng 12/2018); Bộ trưởng Bộ TN&MT; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 5/1/2023, tại Kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV, được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

   - Chức vụ hiện nay: Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

   • Giai đoạn 2008 - đến tháng 5/2018

 Ông Đỗ Thanh Thủy

KS. Đỗ Thanh Thủy

(Tổng biên tập Tạp chí Môi trường từ năm 2008 - 2018)

    Ngày 8/12/2008, Bộ trưởng Bộ TN&MT ký Quyết định số 2256/QĐ-BTNMT thành lập Tạp chí Môi trường, trực thuộc Tổng cục Môi trường, là đơn vị sự nghiệp, hoạt động theo cơ chế tự chủ  do ông Đỗ Thanh Thủy là Tổng Biên tập.

- Học hàm, học vị: KS chuyên ngành dầu khí.

- Hiện nay: đã nghỉ hưu.

  • Giai đoạn 2018 - đến tháng 6/2021

    Theo Quyết định số 786/QĐ-TCMT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Môi trường quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Môi trường, ông Nguyễn Văn Thùy, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, phụ trách điều hành.

  • Giai đoạn từ tháng 6/2021 - đến ngày 31/5/2023

   Theo Quyết định số 619/QĐ-TCMT ngày 15/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao ông Phạm Đình Tuyên, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Môi trường; Theo Quyết định số 18/QĐ-VCLCSTNMT ngày 03/1/2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường giao ông Phạm Đình Tuyên, Phó Tổng biên tập điều hành Tạp chí Môi trường.​

  •  Giai đoạn từ ngày 1/6/2023 đến nay

    Theo Quyết định số 139/QĐ-VCLCSTNMT ngày 4/6/2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường giao TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng giữ chức vụ kiêm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Môi trường.