Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 15/07/2024

Giới thiệu chung

    Tạp chí Môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (tiền thân là Tạp chí Bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường). Tạp chí Môi trường có nhiệm vụ công bố kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin, tuyên truyền chiến lược, chính sách tài nguyên, môi trường và các vấn đề liên quan trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

    Sau chặng đường gần 25 năm xây dựng, phát triển với sự nỗ lực không ngừng và vượt qua những khó khăn, thử thách, Tạp chí đã có bước trưởng thành khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Trong những năm qua, Tạp chí Môi trường đã liên tục cải tiến đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung nhằm xây dựng một tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế. Với việc phát triển đồng thời bản in và bản điện tử (tapchimoitruong.vn) nhằm cập nhật, chuyển tải thông tin quản lý và khoa học tới độc giả nhanh, chính xác, Tạp chí Môi trường đã và đang nỗ lực để thực hiện tốt các tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao phó. Các ấn phẩm Tạp chí được bạn đọc trong và ngoài nước đánh giá cao, với thông tin phong phú, đa dạng, nhiều bài viết phân tích sâu sắc là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích với cán bộ quản lý và các nhà khoa học.

    Để đạt được những thành tựu đó, Tạp chí luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời có hiệu quả của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ; sự đóng góp tích cực các nhà khoa học và nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức. Bên cạnh đó, Tạp chí còn có sự đồng hành của các thành viên Hội đồng Biên tập trong thẩm định, phản biện nội dung để các bài viết có chất lượng với hàm lượng khoa học, lý luận, thực tiễn cao... Hiện nay, Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình cho 5 Hội đồng liên ngành (Hóa học - công nghệ thực phẩm; Xây dựng - kiến trúc; Khoa học Trái đất - mỏ; Sinh học; Thủy lợi) tạo điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư, nghiên cứu sinh với số điểm quy đổi từ 0,25 - 0,5 điểm công trình.

    Trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với những thay đổi về cơ cấu tổ chức, để thực hiện sứ mệnh của mình, Tạp chí Môi trường sẽ tích cực phấn đấu nâng cao chất lượng các bài báo khoa học, thực hiện nghiêm túc quy trình xuất bản và quy chế phản biện bài viết theo yêu cầu của Hội đồng liên ngành chức danh Giáo sư nhằm từng bước được công nhận tính từ 0,75 - 1 điểm. Tạp chí sẽ tiếp tục chú trọng đăng tải, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong thời gian tới, các bài báo xuất bản của Tạp chí sẽ được đăng ký mã định danh số quốc tế DOI; cung cấp thông tin lên Website Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online - VJOL), từ đó nâng cao uy tín của Tạp chí và cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố của các nhà khoa học.

    Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động của mình, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Môi trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2019; Bộ Tài nguyên và Môi trường 2 lần trao tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền, báo chí năm 2008 và năm 2014; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường tặng Giấy khen về các thành tích hoạt động trong lĩnh vực truyền thông báo chí về môi trường. Một số cán bộ của Tạp chí được Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen vì sự nghiệp báo chí...