Banner trang chủ
Cần có công cụ chính sách mới - tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch phát triể...

27/11/2013

Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng với suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường là những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21 đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện, sâu sắc các hệ sinh thái tự nhiên, đời sống kinh tế - xã hội, quá trình phát triển, đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh môi trường, năng lượng, nguồn nước, lương thực trên phạm vi toàn cầu.
Nguồn lực về bảo vệ môi trường

27/11/2013

Nguồn lực về BVMT là một nội dung quan trọng được quy định trong Chương XI của Luật BVMT năm 2005 với 12 Điều. Theo đó, các nguồn lực được huy động cho BVMT gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ cùng với những chính sách của nhà nước đối với việc huy động và sử dụng các nguồn lực đó.
Xả nước thải, khí thải sai quy định bị phạt nặng

29/11/2013

Theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị phạt tối đa 1 tỷ đồng, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi cá nhân. Cụ thể, theo Nghị định, hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, tùy theo mức độ và lượng nước thải sẽ bị phạt từ 1 triệu cho đến mức cao nhất là 1 tỷ đồng.
Xử phạt vi phạm hành chính về năng lượng nguyên tử

19/11/2013

Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.
Bình Dương huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia vào công tác BVMT

07/11/2013

Trong những năm qua, Bình Dương trở thành một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh nhất nước. Chính cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) tốt đã đưa Bình Dương trở thành điểm sáng hấp dẫn trong và ngoài nước.
Sản xuất và tiêu thụ bền vững ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

07/11/2013

Trên thế giới, hoạt động sản xuất và tiêu thụ bền vững (SX & TTBV) đang phát triển khá mạnh mẽ, Việt Nam cần có sự quan tâm và giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong việc triển khai các hoạt động này, vì sự PTBV của quốc gia.
Tiếp tục đẩy mạnh xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

07/11/2013

Trong thời gian qua, công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) đã có những chuyển biến tích cực, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành và địa phương, sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần quan trọng xóa bỏ các điểm nóng về ô nhiễm môi trường (ÔNMT) trên phạm vi cả nước.
Kết quả thực hiện Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

06/11/2013

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT đã đạt được những kết quả quan trọng.
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước ngành môi trường Việt Nam

06/11/2013

Từ nhận thức, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Tổng cục Môi trường tham mưu cho Lãnh đạo Bộ TN&MT đưa ra những định hướng đúng, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho công tác BVMT của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng.
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Nicotex Thanh Thái

06/11/2013

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái (xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy) có những hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTG

06/11/2013

Ngày 22/8/2013, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 325/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTG phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) và Dự thảo kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020.
Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Ninh Bình

14/10/2013

Ninh Bình đang ở giai đoạn đầu của quá trình đầu tư phát triển, là tỉnh có ưu thế về sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, gạch tuynel, khai thác khoáng sản. Nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất.