Banner trang chủ
Nội dung cơ bản Nghị định số 18/2015/NÐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường...

02/06/2015

Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đã dành Chương 2 với 21 điều quy định về quy hoạch BVMT (QBM), đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch BVMT (KBM) và có nhiều điểm mới so với Luật BVMT 2005. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng Nghị định về QBM, ĐMC, ĐTM và KBM là cấp thiết, giúp hướng dẫn các nội dung cơ bản của QBM; khắc phục những ...
Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất tron...

02/06/2015

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ để thay thế Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của việc ban hành Quyết định này nhằm tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ để phù hợp với quy định của Luật BVMT ngày 23/6/2014 và Nghị định số ...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

02/06/2015

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Quyết định áp dụng đối với nhà sản xuất, người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ trên lãnh thổ Việt Nam.
Thu phí kiểm định khí thải đối với xe máy nhằm khống chế lượng khí thải ra môi trường

29/05/2015

Nhằm khống chế lượng khí thải tối đa của các loại xe mô tô, xe máy được phép xả ra môi trường, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đề nghị áp dụng kiểm tra khí thải với xe máy tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Hiện Bộ GTVT đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy trước khi ...
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý nước thải làng nghề khu vực huyện Hoài Ðức

28/05/2015

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Sơn Đồng trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội đang trở thành vấn đề gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống trong khu vực làng nghề.
Ðánh giá tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

20/05/2015

Ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, trong đó có tiêu chí về môi trường. Đây là Chương trình mục tiêu có tính chất quan trọng trên nhiều phương diện, nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông ...
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi tr...

07/05/2015

Trong thời gian qua, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã phát huy hiệu quả và là công cụ hữu hiệu trong công tác BVMT. Với mức tiền phạt cao và các hình thức xử phạt nghiêm khắc, Nghị định có tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm và gây ô nhiễm môi trường, góp phần đưa công tác BVMT từng bước đi vào nề nếp.
Phế liệu và chất thải nhập khẩu về Việt Nam phải được phân loại tại nguồn

06/05/2015

Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải (bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác) vừa được Chính phủ ban hành, nhằm BVMT trong nhập khẩu phế liệu.
Những nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2015/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

04/05/2015

Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) với kết cấu 9 chương, 57 điều, 5 phụ lục quy định 9 nội dung chính.
Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn trên lưu vực sông Ðồng Nai

14/04/2015

Để nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR), cải thiện chất lượng môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch quản lý CTR lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030. Phạm vi của Quy hoạch bao gồm ranh giới hành chính của 11 tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP...
Một số quy định của pháp luật về vai trò cộng đồng dân cư với bảo vệ môi trường nước

10/04/2015

Ngày nay, công tác BVMT được Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đặc biệt quan tâm. Tại Việt Nam, pháp luật BVMT đang dần được cụ thể hóa trong nội dung Hiến pháp. Bài viết giới thiệu những quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân và cộng đồng dân cư trong lĩnh vực BVMT nói chung, môi trường nước nói riêng sau khi Hiến pháp 2013 và Luật BVMT năm 2014 có ...