Banner trang chủ
Chủ trương, chính sách của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ...

12/10/2013

Môi trường là một yếu tố nền tảng của phát triển bền vững (PTBV). Hiện nay, nguy cơ suy giảm chất lượng, suy thoái, ô nhiễm môi trường với xu hướng ngày càng gia tăng đang đe dọa tiến trình PTBV ở Việt Nam. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và Việt Nam là một trong số ít quốc gia đang gánh chịu tác động của BĐKH.
Quy định về điều kiện của Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

13/10/2013

Quan trắc môi trường (QTMT) là công cụ quan trọng trong công tác quản lý và BVMT. Luật BVMT năm 1993 đã quy định nội dung quản lý nhà nước về BVMT, trong đó có việc tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống QTMT ở phạm vi quốc gia. Luật BVMT năm 2005 cũng đã có một chương (chương X) quy định về “Quan trắc và thông tin môi trường”.
Quy định mới về phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

13/10/2013

Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải (NĐ 67) là công cụ kinh tế quan trọng trong hệ thống các quy định pháp luật về BVMT theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền - PPP”, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo nguồn kinh phí BVMT.
Việt Nam cần xây dựng chính sách, cơ chế huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho Tăng trưởng xanh

13/10/2013

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (TTX) vào tháng 9/2012, cho giai đoạn từ năm 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Việc thực hiện Chiến lược TTX góp phần thực hiện nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua đẩy mạnh công tác BVMT, bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, tái cơ cấu nền kinh tế, ph...
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định ...

13/10/2013

Hoạt động sản xuất tại các làng nghề đã và đang là bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế và luôn được chú trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nước ta. Bên cạnh những giá trị to lớn từ sản xuất làng nghề mang lại, các làng nghề Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như phát triển không có định hướng, trình độ sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm ...
Cà Mau khuyến khích và tạo cơ chế để cộng đồng tham gia vào công tác bảo tồn thiên nhiên

02/09/2013

Đó là ý kiến của ông Phạm Thành Tươi - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khi trao đổi với Tạp chí Môi trường nhân sự kiện Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau đón nhận Bằng chứng nhận là Khu Ramsar thứ 5 của Việt Nam và thứ 2.088 của thế giới.
Một số quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo môi trường đối với hoạt động k...

02/09/2013

Ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (Quyết định 18/2013/QĐ-TTg).
Những nội dung cơ bản của Dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến...

02/09/2013

Việt Nam là một trong những nước có đa dạng sinh học (ĐDSH) cao của thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. Đến nay, trong sinh giới Việt Nam, đã xác định được trên 48.000 loài sinh vật
Thành tựu và thách thức qua 5 năm thực hiện Luật Đa dạng sinh học

02/09/2013

Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH) của Việt Nam phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và BVMT, Đảng và Nhà nước đã luôn đưa ra các chủ trương, chính sách cùng với việc ban hành các luật pháp trong đó có một số bộ luật liên quan trực tiếp đến công tác quản lý bảo tồn ĐDSH
Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030

02/09/2013

Ngày 3/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước (HTTN) và xử lý nước thải (XLNT) khu vực dân cư, khu công nghiệp (KCN) thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.
Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo

02/09/2013

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển, hải đảo.
Một số nội dung cơ bản được đề nghị sửa đổi và bổ sung trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi...

02/09/2013

Theo kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ quyết định, cuối tháng 6/2013, Bộ TN&MT có nhiệm vụ trình Chính phủ Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) và các văn bản có liên quan khác.