Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 08/12/2023
Ðội liên ngành 903 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Bình Dương

09/01/2014

Để chủ động quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường, UBND tỉnh Bình Dương đã thành lập Đội công tác liên ngành kiểm tra đột xuất tình hình chấp hành quy định pháp luật về BVMT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đội liên ngành 1193) theo Quyết định số 1193/QĐ - UBND, ngày 30/3/2009. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, nhằm kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của Đội, ngày 25/3/2011, UBND...
Từ 15/12/ 2013 khai thác khoáng sản trái phép sẽ bị phạt tới 2 tỷ đồng

03/01/2014

Đây là một trong những nội dung mới của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.
Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường

25/12/2013

Hiện nay, các hoạt động của đời sống xã hội đều liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường hoặc tác động làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó, cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát các hoạt động BVMT. Cộng đồng bao gồm người dân và thành viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội có thể trực tiếp tham gia xử lý các sự cố liên quan đến môi trường như phò...
Vai trò của mô hình hợp tác xã trong công tác bảo vệ môi trường - định hướng và giải pháp phát triển

25/12/2013

Hoạt động BVMT muốn triển khai tốt cần có sự phối kết hợp chặt chẽ của cộng đồng. Tại Việt Nam, Chính phủ hiện đang đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, huy động sức mạnh toàn dân trong BVMT. Xem xét ở hai góc độ trên, mô hình hợp tác xã (HTX) thể hiện vai trò quan trọng trong công tác BVMT với những đặc điểm sau: Là tổ chức cộng đồng làm kinh tế có tính tự chủ cao nhất; huy động và phát huy được tố...
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với một số mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả

25/12/2013

Là một đoàn thể quần chúng, Hội LHPN Việt Nam được tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Hội LHPN các cấp đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hàng triệu lượt phụ nữ tham gia BVMT, thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, hỗ trợ phụ nữ về vốn, kỹ thuật với các mô hình BVMT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
Vai trò của các tổ chức xã hội trong phát triển kinh tế ven biển

25/12/2013

Thế kỷ 21 được thế giới xem là “Thế kỷ của đại dương”, các quốc gia có biển đều rất quan tâm và coi trọng việc quản lý khai thác biển. Với lợi thế hơn 3.200 km bờ biển trải dài từ Bắc đến Nam,Việt Nam có hàng trăm bãi biển lớn nhỏ với cảnh quan đẹp rất phù hợp cho phát triển ngành công nghiệp du lịch. Mục tiêu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 50% tổng thu nhập quốc dân t...
Cần huy động mọi nguồn lực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường

25/12/2013

Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế đang chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Một vấn đề đặt ra là ngoài sự đầu tư từ ngân sách, Nhà nước cần phải huy động được mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển. Chính vì vậy, Nhà nước đã đề ra chủ trương “xã hội hóa”, bao gồm cả lĩnh vực BVMT. Một cách khái quát nhất, xã hội hóa (XHH) công tác BVMT là việc huy động các ...
Các mô hình cộng đồng tiêu biểu tham gia vào công tác bảo vệ môi trường

25/12/2013

Trong thời gian qua, có nhiều mô hình cộng đồng tham gia vào công tác BVMT thành công, góp phần đáng kể vào việc đẩy mạnh xã hội hóa (XHH) BVMT. Việc nhân rộng các mô hình nhằm phát huy các sáng kiến của cộng đồng trong BVMT, tăng cường vai trò của cộng đồng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật về BVMT của các địa phương… là một trong những việc làm cần thiết hiện nay.
Cần thiết xây dựng Chiến lược cộng đồng Bảo vệ môi trường

24/12/2013

Việt Nam đã ban hành Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có đề cập tới vai trò cộng đồng. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện các nội hàm liên quan đến cộng đồng thường chưa được chú trọng, hoặc chưa đáp ứng được mong muốn của cộng đồng. Vì vậy, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (...
Thái Nguyên thực hiện phong trào toàn dân tham gia giữ gìn môi trường “Xanh - Sạch - Ðẹp”

24/12/2013

Trong giai đoạn 2011-2020, thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT” Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” và xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình điểm Khu dân cư (KDC) tự quản BVMT trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường

24/12/2013

Cùng với cả nước, tỉnh Bắc Giang đã phát triển nhiều phong trào BVMT, trong đó, một số mô hình xã hội hóa BVMT tiêu biểu được nhân rộng mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc tham gia tích cực của cộng đồng trong các hoạt động BVMT, góp phần bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường tỉnh. Để khuyến khích, phát huy các mô hình cộng đồng trong công tác BVMT, từ năm 2001 đến nay, tỉnh đã ban hành và duy trì ...
Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường

03/12/2013

Thực hiện Luật BVMT năm 2005 (Điều 108), Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn từ năm 2005 đến nay, định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) về BVMT đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là nhiệm vụ quan trọng.