Banner trang chủ
Một số nội dung chính được chỉnh sửa và bổ sung của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

11/03/2014

Dựa trên việc đánh giá kết quả thực hiện Luật BVMT năm 2005 và tham khảo một số Luật về môi trường và BVMT của một số nước trên thế giới, Cơ quan soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Sau nhiều hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các Bộ, ngành và chuyên gia, Dự thảo Luật đã được chỉnh sửa, bổ sung.
Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1946/qđ-ttg của Thủ tướng Chính phủ

10/03/2014

Theo kết quả điều tra, khảo sát thống kê, hiện cả nước có khoảng 864 khu vực môi trường đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố, bao gồm: Yên Bái, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, An Giang.
Cần xử lý triệt để “điểm nóng” ô nhiễm môi trường làng nghề Bình Yên

10/03/2014

Hoạt động của làng nghề đã và đang đem lại hiệu quả về kinh tế cho địa phương như đóng góp hàng hóa cho thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân. Bên cạnh các lợi ích về kinh tế - xã hội thì vấn đề ô nhiễm môi trường ở làng nghề đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe của người lao động và nhân dân trong khu vực.
Tăng cường bảo tồn động vật hoang dã quý, hiếm

24/02/2014

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Xử lý ô nhiễm cần sự tham gia của cộng đồng dân cư

20/02/2014

Chỉ ra những hạn chế yếu kém liên quan đến công tác quản lý môi trường, ông Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, mặc dù Luật BVMT đang được cụ thể hóa, song nhiều vấn đề về xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường trong thực tiễn vẫn còn vướng mắc.
Lập cụm công nghiệp làng nghề là mở rộng phạm vi ô nhiễm

11/02/2014

PGS-TS Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng: “Chủ trương quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN) tập trung cho làng nghề để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào một khu vực tập trung để quản lý là đúng. Tuy nhiên, khi thực hiện không kiên quyết đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, dẫn tới kết quả và hiệu quả hạn chế; tại nhiều nơi các...
ĐTM, ĐMC… vuốt đuôi dự án

11/02/2014

Không “gác cửa, can gián”, thủ tục đánh giá tác động môi trường còn bị lợi dụng trở thành công cụ “đánh bóng”, giúp dự án nhanh chóng thông qua; trong khi chất lượng thủ tục đánh giá môi trường chiến lược còn thấp và kém hiệu quả hơn.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt N...

22/01/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 02/2014/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Điểm mới nhất trong văn bản này là việc nâng mức vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam lên 1.000 tỷ đồng, sửa đổi các quy định về nguồn vốn hoạt động để phù hợp hơn với Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan; bổ sung quy...
Tăng cường hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

21/01/2014

Nhìn lại một năm đã qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở nước ta đã tiếp tục có những chuyển biến. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường được hoàn thiện. Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một nghị quyết chuyên đề riêng về bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường c...
Bảo vệ môi trường nước theo lưu vực sông - Bài học thực tiễn từ quá trình triển khai các đề án bảo v...

21/01/2014

Việc triển khai xây dựng các cơ chế, chính sách hoặc giải pháp BVMT theo quan điểm quản lý tổng hợp lưu vực sông (LVS) hiện đang gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể, việc lập quy hoạch BVMT cho 3 LVS còn gặp khó khăn trong xác định cơ sở pháp lý và vị trí quy hoạch BVMT so với các quy hoạch khác; việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về một số loại hình sản xuất kinh doanh cần cấm hoặc hạn chế đầ...
Ðẩy mạnh hợp tác Asean về môi trường hướng tới Cộng đồng Asean 2015

21/01/2014

Hoạt động hợp tác ASEAN về môi trường năm 2013 đã diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu khả quan nhưng vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia hợp tác ASEAN, thực hiện tốt những thỏa thuận Việt Nam đã cam kết trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, được các nước ghi nhận và đánh giá cao, g...
Dự án Quản lý ô nhiễm khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Ðồng Nai, sông Nhuệ - sông Ðáy

21/01/2014

Dự án Quản lý ô nhiễm KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - sông Đáy (VIPMP) do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, với tổng kinh phí 58,85 triệu USD. Trong đó, vốn vay hỗ trợ phát triển (ODA) là 50 triệu USD và vốn đối ứng là 8.85 triệu USD được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 4/2013.