Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024
Ðánh giá tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

20/05/2015

Ngày 4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, trong đó có tiêu chí về môi trường. Đây là Chương trình mục tiêu có tính chất quan trọng trên nhiều phương diện, nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông ...
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi tr...

07/05/2015

Trong thời gian qua, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã phát huy hiệu quả và là công cụ hữu hiệu trong công tác BVMT. Với mức tiền phạt cao và các hình thức xử phạt nghiêm khắc, Nghị định có tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm và gây ô nhiễm môi trường, góp phần đưa công tác BVMT từng bước đi vào nề nếp.
Phế liệu và chất thải nhập khẩu về Việt Nam phải được phân loại tại nguồn

06/05/2015

Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải (bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác) vừa được Chính phủ ban hành, nhằm BVMT trong nhập khẩu phế liệu.
Những nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2015/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

04/05/2015

Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) với kết cấu 9 chương, 57 điều, 5 phụ lục quy định 9 nội dung chính.
Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn trên lưu vực sông Ðồng Nai

14/04/2015

Để nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR), cải thiện chất lượng môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch quản lý CTR lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030. Phạm vi của Quy hoạch bao gồm ranh giới hành chính của 11 tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP...
Một số quy định của pháp luật về vai trò cộng đồng dân cư với bảo vệ môi trường nước

10/04/2015

Ngày nay, công tác BVMT được Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đặc biệt quan tâm. Tại Việt Nam, pháp luật BVMT đang dần được cụ thể hóa trong nội dung Hiến pháp. Bài viết giới thiệu những quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân và cộng đồng dân cư trong lĩnh vực BVMT nói chung, môi trường nước nói riêng sau khi Hiến pháp 2013 và Luật BVMT năm 2014 có ...
Quy định điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

10/04/2015

Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 thay thế Luật BVMT năm 2005. Theo đó, việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế những văn bản quy định chi tiết và thi hành Luật BVMT năm 2005 cũng được triển khai đồng bộ.
Nội dung cơ bản của Quyết định số 73/2014/QÐ-TTg quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ n...

02/04/2015

Luật BVMT năm 2014 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, trong đó tại Điều 76 quy định các nội dung về BVMT trong nhập khẩu phế liệu. Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 76 và phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 76 tức là phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định và phải đáp ứng...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Môi trường năm 2014

31/03/2015

Cải cách hành chính (CCHC) là vấn đề mang tính toàn cầu, là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. CCHC đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển đất nước. CCHC được Đảng và Nhà nước coi là khâu đột phá, là chìa khóa thành công để hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại hóa, th...
Cầu nối cho các doanh nghiệp thực hiện Tăng trưởng xanh

14/01/2015

Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về TTX giai đoạn năm 2014 - 2020, trong đó giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm vụ thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp (DN) thực hiện TTX. Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững, VCCI kiêm Tổng Thư ký Hội đồn...
Thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần bảo vệ rừng bền vững

14/01/2015

Thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020 và chủ trương xã hội hóa nghề rừng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, chính sách chi trả DVMTR đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo lập một nguồn lực tài chính bền vững, phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần...
Xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh

14/01/2015

Thực hiện Kế hoạch hàng động TTX ở địa phương gồm: “Phát triển kinh tế xanh trong điều kiện sản xuất sạch hơn với ngành hiện có hoặc phát triển ngành kinh tế mới sử dụng hiệu quả nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên và tài chính mà địa phương có được”. Đây là bước cụ thể hóa Đề án tổng thể Tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh, khai thác tiềm năng: nông nghiệp, c...