Banner trang chủ
Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới phù hợp với tình hình mới

10/09/2020

Ngày 8/9, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM; đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.
Thái Nguyên: Hiệu quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

17/08/2020

Tính đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có trên hơn 100 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm tỷ lệ khoảng 72% tổng số xã nông thôn trên địa bàn, bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí NTM.
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới

12/08/2020

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đẩy mạnh, huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên gắn mới mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Quảng Bình: Triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

10/08/2020

Trong những năm qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tăng cường triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhằm kiểm soát và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm.
Tăng cường quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

08/09/2020

Bộ NN&PTNT đang Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Huyện miền núi Đông Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

19/07/2020

Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) là huyện miền núi, địa bàn rộng, kinh tế chậm phát triển.
Sông Lô: Lồng ghép tốt các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

30/07/2020

Trong 10 năm qua, huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã huy động được gần 6.700 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, nhân dân đóng góp bằng tiền mặt hơn 75 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.
Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn m...

19/08/2020

Ngày 24/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạchsố 2353/KH-BVHTTDL về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.
Bản Phố đạt chuẩn nông thôn mới

19/08/2020

Ngày 30/7, xã Bản Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Quảng Nam: Nâng cao chất lượng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

19/08/2020

Ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4720/UBND-KTN về tăng cường công tác chỉ đạo và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2018.
TP. Hà Nội phấn đấu có ít nhất 5 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

19/08/2020

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, tính đến nay, toàn TP. Hà Nội có 353/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 92,4%); 11 xã được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 164 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tăng 26 mô hình so với cuối năm 2019; giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã chiếm 25% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp TP.
Nam Định: Sáng tạo trong thực hiện tiêu chí môi trường

24/07/2020

Đến tháng 7/2019, Nam Định có 209/209 xã, thị trấn, 10/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), về đích xây dựng NTM sớm hơn 1,5 năm.