Banner trang chủ

Xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới phù hợp với tình hình mới

10/09/2020

     Ngày 8/9, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM; đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

 

(Ảnh theo Báo Hà Tĩnh)

 

    Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, mặc dù xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả quan trọng, trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020.

    Đến nay, toàn tỉnh có 157 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 86% tổng số xã; 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy nhiên, sự liên kết, kết nối (hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường) giữa các vùng miền, địa phương (cấp huyện với cấp huyện, cấp huyện với tỉnh) còn hạn chế; sự gắn kết giữa nông thôn mới với phát triển đô thị văn minh chưa rõ; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn kết quả còn thấp... Vì vậy, việc xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 là phù hợp với thực tiễn, tiềm năng, lợi thế và đáp ứng nguyện vọng, khát vọng của người dân, là cơ hội, động lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành tỉnh điển hình trong xây dựng NTM; đồng thời, góp phần làm cơ sở để Trung ương tổng kết, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn NTM, áp dụng cho các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức thực hiện.

    Nghi Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn NTM trước thời hạn 2 năm. Với quan điểm, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục và không có điểm kết thúc, Nghi Xuân hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt chuẩn bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn; gắn NTM với đô thị hóa nông thôn, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường, chú trọng cải tạo cảnh quan nông thôn, các giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Việt Nam.

     Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng NTM Trung ương và các Bộ, ngành liên quan đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của Hà Tĩnh thời gian qua cũng như sự chủ động của UBND tỉnh trong xây dựng đề án, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh đối với xây dựng NTM trong giai đoạn tới. Đồng thời, thống nhất với sự cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành đề án, làm cơ sở để tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện, phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn NTM áp dụng cho cả nước.

     Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đồng tình với ý kiến của Hà Tĩnh, đó là bổ sung sự cần thiết xây dựng đề án, xây dựng bộ tiêu chí phù hợp thực tiễn, để nhân rộng trên địa bàn cả nước. Đề án cần làm rõ kết nối hạ tầng giao thông với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm rõ nét đô thị trong nông thôn, kết nối kinh tế giữa các ngành, lĩnh vực. Thứ trưởng cũng đề nghị ban soạn thảo đề án, địa phương tổ chức rà soát lại quy hoạch giữa vùng xã, huyện và tỉnh phải liên kết với nhau; xem xét lại các chỉ tiêu của bộ tiêu chí.

 

Phương Linh

Ý kiến của bạn