Banner trang chủ

TP. Hà Nội đã có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

27/10/2020

 

    Ngày 1/9, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Nội có Báo cáo số 23/BC-VPĐPNTM, về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

 

 

 

   Toàn TP đã có 6 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Thị xã Sơn Tây đã được Hội đồng Thẩm định Trung ương họp, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019; 3 huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín đã trình Hội đồng Thẩm định Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020; 3 huyện Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP. Hà Nội bỏ phiếu công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

    Trong xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, TP. Hà Nội có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được UBND TP công nhận đạt chuẩn NTM, 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 11 - 14 tiêu chí.

    Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của TP cũng đạt những kết quả nổi bật. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP đã tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ và đánh giá 301 sản phẩm, trong đó, có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 sao; đạt 100,3% kế hoạch năm 2019. Năm 2020, tiếp tục triển khai đến các quận, huyện đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm với kế hoạch đề ra đạt 700 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng. Tính đến ngày 18/5/2020, các quận, huyện, thị xã đã đăng ký 875 sản phẩm thuộc 6 nhóm ngành để đánh giá, phân hạng trên địa bàn thành phố.

    Từ nay đến cuối năm, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” kiểm tra tiến độ, nắm bắt tình hình tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn kịp thời tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có ít nhất 4 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

Phạm Đình

 

Ý kiến của bạn