Banner trang chủ
Bắc Kạn: Thực hiện bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

22/10/2018

Trong những năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực.