Banner trang chủ

Thái Nguyên: Hiệu quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

17/08/2020

    Tính đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có trên hơn 100 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm tỷ lệ khoảng 72% tổng số xã nông thôn trên địa bàn, bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí NTM.

 

 

    Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, Thái Nguyên đã đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “Hộ gia đình nông thôn mới”, “Xóm nông thôn mới kiểu mẫu”.

    Huyện Định Hóa là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới nói chung và xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng được triển khai khá bài bản với những cách làm sáng tạo.

    Tại huyện Phú Lương, việc xây dựng mô hình xóm, xã nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung thực hiện tại xã Tức Tranh - xã có vùng chè đặc sản lớn nhất huyện. Nhờ có sự tập trung đầu tư của huyện tại xã này hiện đã có 14/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

    Để có thể triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu một cách hiệu quả Thái Nguyên cũng đã kịp thời có các giải pháp cho các tháng cuối năm 2020: Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “Hộ gia đình Nông thôn mới”, “Xóm nông thôn mới kiểu mẫu”, lấy mô hình xây dựng “Xóm nông thôn mới kiểu mẫu” làm hạt nhân; công tác BVMT, xây dựng và phát triển cảnh quan, môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn; phát huy vai trò của nhân dân, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn...

 

Nam Việt

Ý kiến của bạn