Banner trang chủ

Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

05/11/2015

     Hiện nay, ô nhiễm môi trường do chất thải khu vực nông thôn rất nghiêm trọng và đang gia tăng nhanh, để hoàn thành Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm (đình chỉ hoặc cấm hoạt động) các cơ sở chây ỳ, quá thời hạn xử lý ô nhiễm theo quy định của pháp luật; Theo dõi, cập nhật sát sao tiến độ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò giám sát cộng đồng trong BVMT, xây dựng nếp sống văn hóa môi trường cho nhân dân. Đồng thời, rà soát lại chỉ tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho từng năm trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó khẩn trương ban hành trong tháng 12/2015 bộ tiêu chí đánh giá chất lượng môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, làm công cụ để đánh giá, so sánh chất lượng môi trường giữa các địa phương. Năm 2016, tiến hành xếp loại các địa phương về lĩnh vực này, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Tích cực, chủ động chuẩn bị phương án xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới. Tất cả các dòng sông xuyên biên giới (Mê Công, sông Hồng, sông Đà…) phải đặt trạm quan trắc đầu nguồn.

                                                                                                


Ảnh minh họa

 

     Phó Thủ Tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo về các vấn đề đốt rác thải tại các nhà máy xi măng; Khoảng cách từ khu dân cư đến bãi rác; Định mức xử lý rác thải.

     Bộ Y tế chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tháo gỡ, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện; Nghiên cứu, xem xét việc tính chi phí xử lý triệt để ô nhiễm môi trường vào giá dịch vụ y tế.

     Các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT phối hợp với các địa phương tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản; Hiệu quả lò đốt rác thải khu vực nông thôn.

 

Bùi Hằng

Ý kiến của bạn