Banner trang chủ
Khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường ở Kon Tum

22/10/2018

​Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới mục tiêu BVMT sinh thái ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Với ý nghĩa đó, các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện tiêu chí này; tuy nhiên “đường đi còn lắm gian nan”.
Nam Định: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

22/10/2018

Theo kết quả tự đánh của các huyện, tiêu chí môi trường lại là tiêu chí “động”, các nội dung của tiêu chí rất phức tạp, do vậy, tại Nam Định, hiện mới chỉ có huyện Giao Thủy đạt và nhìn chung, hầu hết các xã đều gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.
Bắc Kạn: Thực hiện bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

22/10/2018

Trong những năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực.