Banner trang chủ

Hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống yếm khí

29/05/2019

    Sử dụng hệ thống yếm khí kết hợp enzyme tự phân hủy để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trong khu dân cư là một giải pháp sáng tạo của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh đang được các nhà khoa học, Văn phòng điều phối NTM Trung ương đánh giá cao, có tiềm năng nhân ra diện rộng.

    Đầu năm 2019, Văn phòng điều phối xây dựng NTM Hà Tĩnh, Sở TN&MT, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh xây dựng đề tài “Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư”. Theo đó, ý tưởng của Văn phòng điều phối NTM Hà Tĩnh sử dụng hệ thống bể xử lý yếm khí kết hợp bổ sung chế phẩm sinh học gồm các vi sinh vật và enzyme đặc hữu để phân hủy nhanh chất hữu cơ, đạm và một số vi khuẩn có hại. Nước được xử lý sẽ chảy sang bể lắng để ngưng tụ lại và tiếp tục phân hủy trước khi chảy ra môi trường hoặc tái sử dụng để tưới cây. Mô hình khắc phục hạn chế về chi phí đầu tư cao; phương án thu gom, xử lý nhỏ lẻ tại chỗ với công nghệ đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với khu vực nông thôn mà vẫn đạt hiệu quả.

 

Cơ chế hoạt động mô hình xử lý nước thải sinh hoạt của Hà Tĩnh

 

    Sau khi thực hiện thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi đã qua xử lý biogas tại hộ gia đình ở 2 huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, mô hình này cho kết quả khả quan. Gia đình ông Võ Tá Hùng, thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên đầu tư 7 triệu đồng xây dựng mô hình xử lý nước thải theo giải pháp của Văn phòng NTM Hà Tĩnh. Sau hơn 1 tháng đưa vào sử dụng, nước thải đầu ra trong hơn, mùi hôi thối giảm rõ rệt. Toàn bộ nước thải này ông Hùng sử dụng tưới cho cây ăn quả trong vườn.

    Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM, đặc biệt người dân cùng chính quyền đã tham gia vào việc xử lý nước thải sinh hoạt, thể hiện nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với một trong những vấn đề bức xúc hiện nay. Trong bối cảnh xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cách làm sáng tạo của Hà Tĩnh cũng là cơ sở để Văn phòng NTM Trung ương tham mưu cho việc xây dựng hoạch định, chiến lược của giai đoạn mới. Qua đó sẽ xem xét, cụ thể hóa bằng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá cụ thể, vừa linh hoạt với đặc thù vùng miền, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng và từng bước nâng cao chất lượng môi trường nông thôn cũng như nhân rộng mô hình ra các địa phương khác.

 

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn