Banner trang chủ
Đồng Nai: Nhiều mô hình hay trong xây dựng nông thôn mới

08/10/2019

Đồng Nai phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019. Tuy còn nhiều điều phải hoàn thành để đạt được mục tiêu đề ra nhưng đích đến đã rất gần.
Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

08/10/2019

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng NTM ở các địa phương.
Huyện Kim Động, Hưng Yên: Tập trung sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường trong xây dựng nông th...

07/10/2019

Hiện nay, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Với sự đoàn kết của các cấp chính quyền, sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng của người dân, đến nay, huyện Kim Động (Hưng Yên) đã có 13/16 xã đạt chuẩn NTM. Huyện đặt mục tiêu đưa 3 xã còn lại gồm Nghĩa Dân, Vũ Xá và Thọ Vinh về đích NTM, hoàn thiện các tiêu...
Xây dựng nông thôn mới trên quê hương chiến thắng Ba Rài

07/10/2019

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trước đây là căn cứ địa Cách mạng của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau chiến tranh, quân và dân Cẩm Sơn tiếp tục bắt tay vào công cuộc khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ ...

23/09/2019

Ngày 7/9/2019, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

23/09/2019

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) vào xây dựng nông thôn mới (NTM) là nội dung quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua đó, góp phần tích cực làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Tuyên Quang: Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

23/09/2019

Mới đây, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc ban hành “Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020” và Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”.
Xã đầu tiên của Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

23/09/2019

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định công nhận xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Đây là xã đầu tiên của Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, theo Bộ tiêu chí chuẩn về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.
Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

23/09/2019

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới ở tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.
Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

23/09/2019

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Nhìn lại tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Kiên Giang

23/09/2019

Kiên Giang là tỉnh có diện tích tự nhiên 634.878 ha, được chia thành 15 đơn vị hành chính, với 13 huyện, 2 thành phố, với 117 đơn vị hành chính cấp xã; Dân số có hơn 1,723 triệu người.
Nhiều xã của thành phố Tuyên Quang tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao

23/09/2019

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, 5 xã của thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới và tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.