Banner trang chủ
Lễ công bố xã Quản Bạ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

20/12/2018

Ngày 17/12/2018, UBND huyện Quản Bạ (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đã tổ chức Lễ công bố xã Quản Bạ đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2018.
Khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường ở Lai Châu

20/12/2018

Tính đến cuối tháng 6 năm 2018, tỉnh Lai Châu đã có 24 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 63% kế hoạch; TP. Lai Châu đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); toàn tỉnh bình quân tiêu chí 12.78 tiêu chí/xã; đạt 82,5% kế hoạch. Riêng tiêu chí môi trường đã có 25/96 xã đạt. Tuy nhiên, đánh giá chung, tiêu chí môi trường vẫn là khó thực hiện nhất, khó giữ vững ngay cả ở những xã đã đạt chuẩn.
Huyện Nga Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020

20/12/2018

Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang tích cực xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng về phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM.
Hà Giang gặp khó trong thực hiện tiêu chí môi trường

20/12/2018

Từ khi bắt tay thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) đến nay, tỉnh Hà Giang có 23/177 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt từ 11 - 15 tiêu chí; 21 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 125 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí… Mặc dù đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng trên đường về đích NTM, các địa phương phải vượt qua rất nhiều “cửa ải” khó khăn; nhiều xã được công nhận nhưng có những tiêu chí vẫn ...
Huyện Kim Bôi: Đẩy mạnh bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

20/12/2018

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện với nhiều cách làm năng động, sáng tạo.
Đồng bào Khmer xây dựng nông thôn mới

20/12/2018

Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa được tỉnh xác nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã thứ 8/10 của huyện Mỹ Xuyên và xã thứ 24/80 của tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn NTM.
Hải Phòng: Chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới

20/12/2018

Năm 2018, TP. Hải Phòng có thêm 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã hoàn thành 19 tiêu chí lên 89 xã.
Đổi mới trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tân An

20/12/2018

Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với những cách làm hay, sáng tạo, xã Tân An ở vùng biên giới Tân Châu, tỉnh An Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, trở thành mô hình điểm của tỉnh với nhiều bài học kinh nghiệm hay.
Thái Nguyên: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm...

19/12/2018

Từ ngày 9 - 10/11/2018, tại Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

10/12/2018

Sáng ngày 27/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhiều đổi thay ở một huyện vùng ven thành phố

10/12/2018

Sau 7 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Gia Lâm đã thực hiện thành công với 20/20 xã đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn và cuộc sống của người dân có nhiều khởi sắc.
Hà Nội phấn đấu có 10 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

10/12/2018

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các địa phương trên địa bàn TP. Hà Nội đã tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.