Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/12/2023
Tình hình nhập khẩu phế liệu và công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu của...

04/08/2015

Theo thống kê số liệu từ báo cáo của 54 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014 có 32 tỉnh có cơ sở thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu (NKPL). Tổng số lượng các cơ sở nhập khẩu và sử dụng phế liệu là 349 cơ sở, doanh nghiệp.Trong đó, số lượng cơ sở đã NKPL để trực tiếp phục vụ sản xuất là 220 cơ sở; số lượng doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác là 94 doanh nghiệp.Có 35 cơ sở, doa...
Ðẩy mạnh kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

04/08/2015

Năm 2015 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về BVMT, trong bối cảnh Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Theo đó, các văn bản dưới Luật được ban hành, với nhiều nội dung điều chỉnh phù hợp với thực tế quản lý nhà nước về BVMT.Để các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật thì hoạt động thanh tra, kiểm tra về m...
Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững

04/08/2015

Phát triển du lịch bền vững (DLBV) là phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu về hiện tại của du khách và người dân bản địa, song hành với các hoạt động bảo tồn cảnh quan, các nguồn tài nguyên du lịch, BVMT cho phát triển du lịch trong tương lai.
Cần có chính sách khuyến khích và đa dạng hóa đầu tư cho công tác BVMT làng nghề Hải Dương

15/07/2015

Hải Dương hiện có 65 làng nghề như chạm khắc gỗ, thêu ren, chế biến thực phẩm, bún, bánh đa, đến các làng nghề cơ khí, sản xuất hương, vật liệu xây dựng. Bên cạnh việc góp phần giải quyết công ăn việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân thì tình trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc của tỉnh Hải Dương.
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định kiện toàn Văn phòng tổ chức các Quan chức cao cấp AS...

08/07/2015

Ngày 6/7/2015, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã ký ban hành Quyết định số 1806/QĐ-BTNMT về việc kiện toàn Văn phòng tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam.
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bả...

07/07/2015

Bộ TN&MT vừa có Công văn số 2592/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng Điều 190, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009.
Kết quả thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 202...

30/06/2015

Ngày 22/4/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT); đề ra mục tiêu đến năm 2007 tập trung xử lý 439 cơ sở gây ÔNMTNT tại Phụ lục I, II kèm theo; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, từng bước kiểm soát và hạn chế tốc độ gia tăng các cơ sở gây ÔNMTNT trong phạm vi cả nước.
Những nội dung cơ bản của Nghị định số 38/2015/NÐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

30/06/2015

Ngày 24/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Nghị định) với kết cấu 9 Chương, 66 Điều, 1 Phụ lục quy định 7 nội dung chính.
Thực hiện ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghiệp môi trường

29/06/2015

Trong dự thảo Nghị định về phát triển ngành công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương đề xuất chính sách để doanh nghiệp công nghiệp môi trường được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho phần thu nhập từ hoạt động công nghiệp môi trường trong suốt thời gian hoạt động.
Cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng sẽ phải di dời, cấm hoạt động và công bố công khai trên các phương ti...

23/06/2015

Đây là một trong những điểm mới của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đang được Bộ TN&MT góp ý xây dựng, hoàn thiện.
Lựa chọn tài khoản xanh cho Việt Nam

14/01/2015

Với hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) hiện hành coi nguồn TN&MT được sử dụng vào sản xuất như một yếu tố cấu thành của thu nhập quốc dân, mà không coi đó là khoản khấu hao của nguồn tài nguyên. Nhiều sản phẩm/dịch vụ môi trường chưa được đánh giá và hạch toán đầy đủ vào hệ thống hạch toán hiện hành dẫn đến nhìn nhận chưa đúng về tăng trưởng. Hiện nay, Liên hợp quốc đã ban hành khung tính GDP xanh ...