Banner trang chủ
Ưu đãi thuế lớn cho các dự án bảo vệ môi trường

17/02/2016

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
Phá dỡ tàu biển gây ô nhiễm sẽ bị phạt đến 80 triệu đồng

02/02/2016

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực hàng hải, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy định về xử phạt vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển và hoạt động phá dỡ tàu biển.
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

31/01/2016

Nhằm xây dựng hệ thống quan trắc TN&MT quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực châu Á; Đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đất, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, BVMT và yêu cầu phát triển nền kinh tế - xã hội; Phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệ...
Lai Châu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững

14/12/2015

Những năm qua, Sở TN& MT tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo, thực hiện kế hoạch BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) bền vững.
Phú Thọ tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

14/12/2015

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2010 - 2015 bình quân đạt 5,77%/năm.