Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 01/10/2023
Kế hoạch quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020

10/05/2014

Thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014.
Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

10/05/2014

Việt Nam là một nước nông nghiệp với 75% số dân và nguồn lực lao động xã hội đang sinh sống và làm việc ở khu vực nông thôn, đây cũng là lực lượng sản xuất chính trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong vận chuyển hà...

09/05/2014

Trong thời gian qua, việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống và sức khỏe con người. Nguyên nhân xuất phát từ các nguy cơ do vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn; Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi có các sự cố hóa chất, sự cố môi trường xảy ra (...
Hoàn thiện khung pháp lý về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước

09/05/2014

Hiện nay, chất lượng nước các con sông, ao, hồ tại Việt Nam đang bị ô nhiễm ở mức báo động do hàm lượng chất dinh dưỡng, chất hữu cơ, cặn lơ lửng vượt tiêu chuẩn cho phép hoặc ô nhiễm vi sinh. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước vượt khỏi khả năng kiểm soát đang đòi hỏi Việt Nam phải khẩn trương xây dựng một khung pháp lý đủ mạnh và hiệu quả để ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước.
Từng bước giải bài toán ô nhiễm môi trường làng nghề Hà Nội

09/05/2014

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội được mệnh danh là “đất trăm nghề”, bởi nơi đây đã và đang tồn tại hàng trăm làng nghề từ xa xưa nổi tiếng khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ, với những cái tên như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái… Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn TP. Hà Nội có 1.350 làng có nghề, trong đó có 272 làng được UBND TP cấp bằng công nhận làng nghề với 116...
Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trườn...

07/05/2014

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính Phủ về một số vấn đề cấp bách trong BVMT, Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 6291/KH-UBND ngày 31/10/2013 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp BVMT trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác BVMT, đến năm 2020 cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Nam Ðịnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

07/05/2014

Ngày 18/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT. Ngay sau đó, các Bộ, ban, ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó có tỉnh Nam Định. Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở TN&MT Nam Định Phan Văn Phong về vấn đề này.
Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

22/04/2014

Ở Việt Nam, phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đã là phương thức được áp dụng từ năm 2009. Tuy nhiên, thực tiễn công tác này cho thấy còn một số vấn đề tồn tại, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tổng hợp, thống nhất đặt ra.
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

22/04/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về tài nguyên nước.
Hiến pháp 2013 - Những nguyên tắc nền tảng cho công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam

08/04/2014

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

08/04/2014

Từ ngày 5 - 7/3/2014, tại Ninh Thuận, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2014.
Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi ...

08/04/2014

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực BVMT trong thực tế triển khai đã phát sinh một số vướng mắc và một số quy định không còn phù hợp với Luật Xử lý VPHC và các quy định mới của pháp luật về BVMT, đa dạng sinh học.