Banner trang chủ

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

08/10/2019

     Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng NTM ở các địa phương.

 

Các cấp Hội nông dân tăng cường tuyên truyền vận động người dân làm đường giao thông nông thôn

 

    Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo phát động, triển khai phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Phong trào được xác định là môt trong ba phong trào lớn, trọng tâm của Hội, đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; trong chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu thi đua hàng năm.

    Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành, triển khai đề án “Phát huy vai trò chủ thể của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014-2018”. Tổ chức chỉ đạo các cấp Hội tham gia thực hiện, đảm nhận các phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội: tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư, 10 - Thu nhập, 11 - Hộ nghèo, 13 - Tổ chức sản xuất, 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm, 18 -  hệ thống chính trị, 19 - Quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

    Trong những năm qua, các cấp Hội đã vận động hiệu quả cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò “chủ thể” và trách nhiệm, quyền lợi của mình đóng góp một phần quan trọng vào quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Với trên 10.000 lượt hội viên nông dân đã hiến trên 801 nghìn m2 đất, đóng góp 606.742 ngày công lao động; trên 400 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng và các công trình nông thôn. Đã có 817 hộ nghèo được hội viên, nông dân đóng góp vật liệu, ngày công giúp đỡ xóa nhà dột nát.

    Đặc biệt, Hội Nông dân Bản Cồ Dề Sang B, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã vận động hội viên, nhân dân quyên góp vật liệu, ngày công xây dựng nhà văn hóa bản với diện tích 78 m2, tổng trị giá trên 200 triệu đồng; Hội viên nông dân Hoàng Văn Soài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên hiến 2.094 m2 đất, hội viên nông dân Lã Văn Quách, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên hiến 1.670 m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

    Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình điểm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp để học tập, nhân rộng. Tập trung xây dựng các mô hình trang trại, các mô hình kinh tế tập thể sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh theo chuỗi giá trị. Điển hình như mô hình trồng rừng bền vững theo chuỗi giá trị đạt chứng chỉ quốc tế FSC tại 5 xã của huyện Yên Bình; Mô hình sản xuất 800 ha Quế hữu cơ đạt chứng chỉ Quốc tế tại xã Đào Thịnh - Trấn Yên; Mô hình xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể Cam Văn Chấn do Hội Nông dân quản lý tại 8 xã vùng ngoài huyện Văn Chấn cùng với xây dựng 4 hợp tác xã sản xuất Cam đạt tiêu chuẩn, có thương hiệu...

    Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng các địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân.

 

Châu Long

Ý kiến của bạn