Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 25/02/2021
Hà Nội: Tăng cường giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề

22/04/2020

Hiện nay, thành phố Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề được công nhận thuộc 23 quận, huyện, thị xã. Các làng nghề đã tạo việc làm cho nhiều lao động, song mặt trái là công tác bảo vệ môi trường chưa bảo đảm. Vì vậy, cử tri nhiều địa phương rất lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại các làng nghề…
Chính phủ hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long

14/04/2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 504/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

09/04/2020

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Đề nghị hoàn thiện báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

08/04/2020

Ngày 31/3/2020, Bộ TN&MT gửi các Bộ, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, đề nghị hoàn thiện báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo để báo cáo Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về quy chế ứng phó sự cố chất thải

07/04/2020

Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.
Bình Định: Hướng đến môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn

06/04/2020

UBND tỉnh Bình Đinh vừa ban hành Quyết định số 1194/QD-UBND ngày 3/4/2020 về việc phê duyệt Đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Những cải cách đột phá cho doanh nghiệp trong thực hiện chế độ Báo cáo bảo vệ môi trường

06/04/2020

Vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Thông tư đã có những cải cách đột phá cho doanh nghiệp (DN) trong viêc thực hiện chế đ...
Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

05/04/2020

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, nhằm bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa ra biển từ các nguồn thải trên đất liền và từ các nguồn thải trên biển, từ đó, tạo tiền đề hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển.
Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp và một số kiến nghị, giải pháp

03/04/2020

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, cả nước đã hình thành 375 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích khoảng 97,8 nghìn ha. Trong đó có 280 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút 9.114 dự án trong nước, 9.022 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 2 triệu tỷ đồng và 183,2 tỷ USD. Các KCN đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấ...
Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững làng bột Sa Đéc

03/04/2020

TP. Sa Đéc (ĐồngTháp) là địa phương nổi tiếng với làng nghề truyền thống sản xuất bột gạo. Sự phát triển của làng sản xuất bột gạo trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực cho việc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn. Tuy nhiên, làng nghề làm bột gạo hiện đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả.
Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

02/04/2020

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ đối với nội dung thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR), ngày 29/05/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-BTNMT trong đó giao Cục BVMT miền Trung và Tây Nguyên, Tổng cục Môi trường triển khai nhiệm vụ “Đánh giá tình hình nguồn thải, phát sinh chất thải và công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý chấ...
Công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng

02/04/2020

Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề đã xác định trách nhiệm của Chính phủ “về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, trong đó trọng tâm là xử lý ô nhiễm môi trường (ÔNMT) làng nghề”. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 về một số vấn đề c...