Banner trang chủ
Nhìn lại 1 năm thực hiện Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch trên địa bàn TP....

12/02/2020

Ngày 19/10/2018, Thành ủy thành phố (TP) Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” (Chỉ thị số 19-CT/TU). Đến nay, sau 1 năm thực hiện, Cuộc vận động bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ và tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Có thể nói, đây là một cuộc vận động sâu sắc và t...
Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

12/02/2020

Để tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu (PLNK) làm nguyên liệu sản xuất, trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu (NKPL) từ xa, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT).
Yêu cầu các nhà máy nhiệt điện tăng cường công tác bảo vệ môi trường

11/02/2020

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất cũng như công tác BVMT của các nhà máy nhiệt điện, ngày 21/1/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 515/BCT-ATMT gửi các nhà máy nhiệt điện.
Một số định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới

11/02/2020

Trong những năm qua, Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế khá cao, xấp xỉ 7%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, ô nhiễm, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu (BĐKH) gia tăng vẫn là các thách thức lớn đối với sự phát triển của đất nước. Cùng với cộng đồng quốc tế, Đảng và Nhà nước tiếp tục chủ trương phát triển nhanh, bền vững với cam...
Kết quả triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu và sông Nhuệ - sông Đáy

11/02/2020

Trong những năm qua, quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) tại các lưu vực sông (LVS) diễn ra đặc biệt sôi động, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm nằm ở khu vực hạ lưu các LVS lớn, hoặc cửa sông ven biển. Tuy nhiên, chính trong quá trình phát triển KT - XH này đã có những tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường nước tại các LVS đang bị suy thoái ở nhiều nơi, tập trung ở những ...
Sẽ thành lập 3 khu bảo tồn loài và sinh cảnh mới cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt nguy cấp

06/02/2020

Theo Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng các loại rùa nguy cấp tại Việt Nam; phân loại và đề xuất tình trạng bảo tồn của các loài rùa cạn và rùa nước ngọt đối với Sách đỏ Việt Nam và Dan...
Giới thiệu Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

31/01/2020

Luật BVMT năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Luật đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác BVMT. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời với những thách thức mới đặt ra đối với công tác BVMT. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật BVMT để đáp ứng yêu...
Ngành Giao thông vận tải: Thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường không khí tại các đô thị

31/01/2020

Năm 2019, Việt Nam đăng cai tổ chức “Diễn đàn Liên Chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 - EST12” (Diễn đàn EST12), với chủ đề “Tiến tới thành phố thông minh và có khả năng thích ứng thông qua hệ thống giao thông vận tải (GTVT) thông minh và cacbon thấp” thể hiện vai trò, trách nhiệm là thành viên của Liên hợp quốc trong nỗ lực chung phát triển GTVT bền vững về môi trường...
Tạo đột phá về chính sách, pháp luật, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường

18/01/2020

Với quyết tâm chuyển từ bị động sang chủ động, bám sát phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ TN&MT giao, trong năm 2019, công tác quản lý, BVMT đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Tăng cường công tác quản lý rác thải nhựa đại dương vì xu thế phá...

16/01/2020

Với nỗ lực thực hiện cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, năm qua, hàng loạt hoạt động trong nước và quốc tế được thực hiện như ký kết Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường(TN&MT) và Ban Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thế giới về hợp tác xử lý rác thải nhựa; thành lập Liên minh chống rác thải nhựa…
Ngành Công Thương tăng cường các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất và tiêu dùng

07/01/2020

Hiện nay, lượng nhựa tiêu thụ bình quân trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ngày càng gia tăng, trong khi các cơ sở tái chế và xử lý rác thải nhựa (RTN) còn thiếu, công nghệ lạc hậu, phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả. Để hạn chế tác hại của RTN, ngành Công Thương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu việc phát sinh RTN từ khâu sản xuất tới phân phối và tiêu dùng.
Những điểm mới trong Hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước (VN WQI)

07/01/2020

Nhằm tăng cường việc quản lý chất lượng nước, sử dụng hiệu quả số liệu quan trắc môi trường, đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin môi trường tới cộng đồng, năm 2011, Tổng cục Môi trường đã ban hành Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước - WQI (Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 1/7/2011).