Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 25/02/2021
Tăng cường công tác quản lý môi trường làng nghề

01/04/2020

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 142 làng nghề đang hoạt động với tổng số hộ làm nghề khoảng 16.000 hộ. Các làng nghề phân bố theo địa bàn các huyện, trong đó nhóm làng nghề trồng cây, kinh doanh sinh vật cảnh, trồng cây dược liệu được khuyến khích phát triển, chiếm tỷ lệ cao nhất với 36 làng nghề (chiếm 25,3%) tập trung chủ yếu ở huyện Hải Hậu, Nam Trực và TP. Nam Định. Còn lại là các nhóm...
Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường - Bước tiến lớn về cải cách hành chính trong Dự á...

01/04/2020

Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, thay thế Luật BVMT 2005. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Luật đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác BVMT. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực thi cho thấy Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa điều chỉnh kịp thời với những thách thức mới đặt ra đối với công tác BVMT. Để đáp ứng các yêu...
Một số đề xuất góp phần hoàn thiện các quy định về công cụ kinh tế trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ su...

01/04/2020

Để có thể đạt được những kết quả tích cực, hiệu quả, toàn diện nhất trong BVMT, các quốc gia luôn phải sử dụng kết hợp nhiều biện pháp BVMT khác nhau như: Chính trị; Khoa học - công nghệ; Tuyên truyền - giáo dục; Kinh tế; Pháp lý. Trong số các biện pháp trên, trong những năm gần đây, nhiều quốc gia có xu hướng tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế trong BVMT (hay còn gọi là các công cụ kinh tế ...
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước chuyển đổi phương án xử lý chất thải sinh hoạt từ chôn lấp san...

01/04/2020

Thời gian qua, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được quan tâm thực hiện, song đến nay, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước sức ép lượng CTRSH gia tăng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xây dựng lộ trình đến năm 2021 sẽ chuyển đổi phương án xử lý CTRS từ chôn lấp sang phương pháp đốt, tái chế. Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấ...
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư giai đoạn 2019 - 203...

20/03/2020

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt “Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, giai đoạn 2019 - 2030”, nhằm bảo vệ những sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu và độc đáo của hệ sinh thái đất ngập nước ở vùng đồng bằng ngập nước ven sông Cửu Long; bảo vệ nơi cư ngụ của các loài sinh vật bản địa, đặc biệt là các loài động vật quý hiếm, cu...
Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường ...

18/03/2020

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ.
Ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

12/03/2020

Ngày 5/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nam Định đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ động, thực vật hoang dã

11/03/2020

Ngày 4/3/2020, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 164/UBND-VP3 yêu cầu thủ trưởng các địa phương, Sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Thừa Thiên - Huế: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường không khí

11/03/2020

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường không khí.
Đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020

10/03/2020

BVMT được xem là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững.Tại nhiều vùng nông thôn, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Chương trình...
Tăng cường quản lý chất thải và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoan...

10/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14/2/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 676/BTNMT-TCMT về tăng cường biện pháp quản lý chất thải và Công văn số 679/BTNMT-TCMT về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.
Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét để nhận chìm và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở bi...

10/03/2020

Trong những năm qua, biển và đại dương đang bị ô nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Một trong các nguồn gây ô nhiễm là việc nhận chìm bất hợp pháp chất thải và chất khác xuống biển, đại dương. Do vậy, cần kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động nhận chìm nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa BVMT và phát triển KT-XH.