Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 21/01/2021
Nghiên cứu khả năng xử lý Al, Cr trong nước thải làng nghề tái chế nhôm bằng phương pháp keo tụ

08/01/2021

Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thị Thu Lan, Hoang Thị Bích Hoàn, Lê Thi Linh
Khảo sát ảnh hưởng của pH và hàm lượng NaCl đến quá trình chiết xác định kim loại nặng trong nước bi...

08/01/2021

Lê Thu Thủy, Phạm Phương Thảo, Hoàng Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Khắc Thành
Đặc điểm chất lượng nước suối Tà Vải và khả năng sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

07/01/2021

Phong Phet Sisavengsouk, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Xuân Thường, Trần Công Việt