Banner trang chủ
Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

21/08/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2, mục I Biểu thuế BVMT quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế BVMT.
Tạm dừng làm thủ tục nhập khẩu đối với động vật hoang dã

18/08/2020

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, TP chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện các biện pháp nhằm quản lý ĐVHD.
Bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

13/08/2020

Ngày 11/8/2020, Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1756 /QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVMT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, có 6 TTHC mới được ban hành; 22 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 26 thủ tục bị bãi bỏ.
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có những bước đột phá, toàn diện, mang tính thực tiễn cao

10/08/2020

Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc Quốc gia WWF-Việt Nam.
Cần xây dựng chính sách phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng, từng địa phương trong việc q...

06/08/2020

Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn TS. Shon Dong Yeoub - Trưởng đại diện Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) tại Việt Nam về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tính phí theo lượng rác thải (và loại rác thải) đã được áp dụng hàng chục năm qua.
Một số điểm mới về bồi thường thiệt hại theo quy định của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

05/08/2020

Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, nhiều văn bản pháp luật khác cũng quy định cụ thể về trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại do hành vi gây ÔNMT.
Tăng cường các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

05/08/2020

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (ĐVHD) nhằm giải quyết nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép ĐVHD (Chỉ thị số 29/CT-TTg).
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

05/08/2020

Ngày 17/7/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

28/07/2020

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (ĐVHD).
Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước th...

20/07/2020

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định số 154/2016/NĐ-CP, đặc biệt là đối tượng chịu phí và mức phí.
Trả phí theo lượng chất thải: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

16/07/2020

Từ kinh nghiệm thực hiện VBWF trên thế giới, đặc biệt là kinh nghiệm của Mỹ và Hàn Quốc - một trong những “gương sáng” thực hiện thành công VBWF, rút ra một số bài học cho quá trình xây dựng chính sách và thực thi ở Việt Nam.
Phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15/07/2020

Ngày 19/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn (CTR) tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.