Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 25/02/2021
Một số điểm mới về bồi thường thiệt hại theo quy định của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

05/08/2020

Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, nhiều văn bản pháp luật khác cũng quy định cụ thể về trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại do hành vi gây ÔNMT.
Tăng cường các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

05/08/2020

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (ĐVHD) nhằm giải quyết nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép ĐVHD (Chỉ thị số 29/CT-TTg).
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

05/08/2020

Ngày 17/7/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

28/07/2020

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (ĐVHD).
Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước th...

20/07/2020

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định số 154/2016/NĐ-CP, đặc biệt là đối tượng chịu phí và mức phí.
Trả phí theo lượng chất thải: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

16/07/2020

Từ kinh nghiệm thực hiện VBWF trên thế giới, đặc biệt là kinh nghiệm của Mỹ và Hàn Quốc - một trong những “gương sáng” thực hiện thành công VBWF, rút ra một số bài học cho quá trình xây dựng chính sách và thực thi ở Việt Nam.
Phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15/07/2020

Ngày 19/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn (CTR) tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đề cao vai trò của người dân và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc giám sát bảo vệ môi trườ...

14/07/2020

Là tổ chức chính trị - xã hội tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tham gia tích cực vào hoạt động tư vấn, phản biện xã hội trong công tác xây dựng chính sách pháp luật về BVMT, cụ thể góp ý về Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi).
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Khắc phục những bất cập, khó khăn trong quản lý chất lượng...

14/07/2020

Với quan điểm đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân, Luật BVMT đang được sửa đổi, bổ sung các quy định hướng đến việc khắc phục những bất cập hiện nay trong công tác quản lý và bảo vệ các thành phần môi trường, trong đó có chất lượng không khí.
Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội

13/07/2020

Thành ủy, HĐND, UBND TP đã có các giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển đô thị theo hướng bền vững.
Đẩy mạnh kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

23/06/2020

Ngày 15/6/2020, Bộ TN&MT có Văn bản số 3178/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.
Xây dựng Đảng bộ Tổng cục Môi trường trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức là nhân...

12/06/2020

Nhìn lại chặng đường từ năm 2015 đến năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhưng Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã lãnh đạo Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ công tác với những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý về BVMT phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn cuộc song.