Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021
Tăng cường quản lý chất thải và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoan...

10/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14/2/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 676/BTNMT-TCMT về tăng cường biện pháp quản lý chất thải và Công văn số 679/BTNMT-TCMT về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.
Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét để nhận chìm và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở bi...

10/03/2020

Trong những năm qua, biển và đại dương đang bị ô nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Một trong các nguồn gây ô nhiễm là việc nhận chìm bất hợp pháp chất thải và chất khác xuống biển, đại dương. Do vậy, cần kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động nhận chìm nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa BVMT và phát triển KT-XH.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia

09/03/2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 259/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nội dung cơ bản của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết hướng dẫn một số điều Nghị định s...

03/03/2020

Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Để hướng dẫn triển khai thi hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 31/12/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và quy định quản...
Một số góp ý về Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ...

28/02/2020

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: BVMT là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân; là nhiệm vụ có tính cấp bách, lâu dài, có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Để sự nghiệp đó thành công cần tiến hành xã hội hóa công tác BVMT, nhằm huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư.
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải của Luật Bảo vệ môi trường

28/02/2020

Luật BVMTnăm 2014 được ban hành đã tạo ra những thay đổi tích cực trong quan điểm BVMT bằng pháp luật của Nhà nước. Luật đã trở thành công cụ pháp lý quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm môi trường (ÔNMT), góp phần đảm bảo phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong Luật BVMT năm 2014 đã có một mục riêng về quản lý chất thải (QLCT), trong đó quy định trách nhiệm của từng chủ thể trong QLCT và những yêu ...
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

25/02/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch BVMT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đà Nẵng: Sẽ xử phạt hành vi thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

19/02/2020

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản quy định xử lý đối với các hành vi thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/02/2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 3/2/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nhìn lại 1 năm thực hiện Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch trên địa bàn TP....

12/02/2020

Ngày 19/10/2018, Thành ủy thành phố (TP) Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” (Chỉ thị số 19-CT/TU). Đến nay, sau 1 năm thực hiện, Cuộc vận động bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ và tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Có thể nói, đây là một cuộc vận động sâu sắc và t...
Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

12/02/2020

Để tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu (PLNK) làm nguyên liệu sản xuất, trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu (NKPL) từ xa, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT).
Yêu cầu các nhà máy nhiệt điện tăng cường công tác bảo vệ môi trường

11/02/2020

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất cũng như công tác BVMT của các nhà máy nhiệt điện, ngày 21/1/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 515/BCT-ATMT gửi các nhà máy nhiệt điện.