Banner trang chủ

Vai trò của định giá các bon, các công cụ dựa vào thị trường, tiềm năng đóng góp trong việc thực hiện NDC và khả năng áp dụng ở Viêt Nam

26/06/2020

Ngày 25/6, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ TN&MT phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo “Vai trò của định giá các bon, các công cụ dựa vào thị trường, tiềm năng đóng góp trong việc thực hiện NDC và khả năng áp dụng ở Viêt Nam”. Đây là một trong những hoạt động của Dự án “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các bon tại Việt Nam” (VNPMR) do WB hỗ trợ, nhằm thảo luận các định hướng vĩ mô liên quan đến nội hàm trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các bon.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Định giá các bon là một trong những phương thức để đạt được các mục tiêu về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC. Đến nay, đã có 96/185 quốc gia, trong đó có Việt Nam áp dụng. Sớm nhận thức được vai trò của định giá các bon, Việt Nam đã tham gia Chương trình Sẵn sàng tham gia thị trường các bon (PMR) từ năm 2012 và triển khai Dự án VNPMR từ năm 2015. Qua 5 năm, Dự án đã cơ bản hoàn thành, là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam tiến tới hình thành và phát triển thị trường các bon trong nước cũng như tham gia thị trường các bon thế giới.

Các nghiên cứu thí điểm trong khuôn khổ Dự án cho thấy, cần có đầu tư thích đáng vào hệ thống thu thập, quản lý dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải. Việc huy động nguồn vốn đầu tư để tham gia thị trường các bon cần được thực hiện trên cơ sở nội lực của doanh nghiệp đồng hành với chính sách hỗ trợ của Chính phủ và thực hiện theo lộ trình cụ thể. Thông qua quá trình thực hiện, Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan đầu mối của các Bộ, ngành, khối doanh nghiệp và các bên liên quan về định giá các bon, thị trường các bon. Quan trọng hơn cả, Dự án đã góp phần cụ thể hóa cơ chế, chính sách về định giá các bon và thị trường các bon ở Việt Nam. Theo đó, từ một quy định chung về hình thành và phát triển thị trường các bon trong Luật BVMT năm 2014, đến nay, Bộ TN&MT đã xây dựng một Điều quy định khá chi tiết về “Định giá các bon và phát triển hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon trong nước” trong dự thảo Luật BVMT sửa đổi đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 6 vừa qua. Các Bộ, ngành có liên quan tham gia Dự án cũng sẽ có những đóng góp chính sách theo mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Theo ông Rahuh Kitchlu, Trưởng ban Năng lượng của Ngân hàng thế giới, việc áp dụng định giá các bon sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp tư nhân chung tay vì mục tiêu các bon thấp của Việt Nam. Nếu được thiết kế tốt, công cụ này sẽ tăng nguồn thu cho Chính phủ để thực hiện các hành động giảm nhẹ với chi phí hiệu quả, phát triển xanh và hỗ trợ cộng đồng dễ bị tổn thương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều nội dung về vai trò của định giá các bon và áp dụng công cụ thị trường đối với chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam; các hoạt động thúc đẩy định giá các bon và vai trò tiềm năng của khối tư nhân..

 

An Bình

Ý kiến của bạn