Banner trang chủ

Công bố sáng kiến giao thông điện xanh

07/09/2020

    Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Công ty xe điện MBI Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Sáng kiến giao thông điện xanh ở Ecopark.

    Giao thông điện xanh là một sáng kiến công - tư do UNDP, MBI Việt Nam, Ecopark, Ecotek và TP. Huế cùng lên kế hoạch và thực hiện. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Chỉ số Kinh doanh khí hậu của UNDP và Bộ Kế hoạch và Đầu tư - một hệ thống khuyến khích các công ty thực hiện các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Lễ công bố Sáng kiến giao thông điện xanh

 

    Mục đích của sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao thông xanh trong việc giải quyết các vấn đề của biến đổi khí hậu và chất lượng không khí ở Việt Nam; thúc đẩy việc di chuyển xanh để giảm ô nhiễm không khí và các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm gây ra.

    Theo sáng kiến này, một thử nghiệm thí điểm chương trình chia sẻ xe đạp điện sẽ được tiến hành tại Ecopark với khoảng 500 xe đạp điện, 50 trạm sạc và một trung tâm điều hành. Sau khi thời gian thử nghiệm này, UNDP sẽ phân tích chi tiết tất cả các dữ liệu và lập một báo cáo đánh giá tác động giảm khí nhà kính cũng như cải thiện chất lượng không khí. Các kết quả này sẽ được công bố tới công chúng và các bên liên quan sẽ được khuyến khích hành động tích cực bằng cách chia sẻ những kết quả đó thông qua các hội nghị công khai với các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự xã hội.

    Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh, giao thông xanh đang tạo ra các cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, không chỉ giúp phát triển bền vững mà còn góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí. Mọi cá nhân đều có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi hướng tới một tương lai xanh hơn, sạch hơn bằng cách lựa chọn phương tiện giao thông chạy bằng điện.

 

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn