Banner trang chủ

Sắp khai mạc Tuần lễ sinh thái Ecoweek 2018

23/10/2018

    Từ 26 - 31/10/2018, Tuần lễ sinh thái Ecoweek 2018 chào đón tất cả các bạn trẻ quan tâm đến lối sống sinh thái, thuận tự nhiên tham gia các chuỗi hoạt động tại Khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 

 

     “Tuần lễ Sinh thái 2018” là một hoạt động hỗ trợ dự án “Mở rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo của phong trào sinh thái vào hoạt động của các trường đại học 2018 - 2020”, do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức, với sự tài trợ của Viện Rosa Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á (RLS). 

   "Tuần lễ Sinh thái 2018" bao gồm hai phần hoạt động. Phần “Giảng đường sinh thái”: tập huấn, thực địa trải nghiệm và kỹ năng xây dựng dự án cho 70 học viên và “Không gian sinh thái” với phần tham gia giới thiệu của các dự án, đội, nhóm và doanh nghiệp xã hội về môi trường.

    Năm 2018, địa điểm thực nghiệm đầu tiên sẽ là Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Lựa chọn một cơ sở về kinh tế học thuật thay vì một trường đại học về môi trường, chương trình muốn bắt đầu hành trình đến lối sống sinh thái của mình từ lãnh vực kinh tế được cho là có nhiều “mâu thuẫn” với BVMT để tạo ra những sự thay đổi đầu tiên từ giảng đường đại học. 

 

Phạm Đình

Ý kiến của bạn