Banner trang chủ

Pháp ưu tiên hỗ trợ phát triển năng lượng mặt trời

26/07/2018

     Mới đây, Chính phủ Pháp đưa ra một loạt chính sách mới nhằm tạo “cú hích” thúc đẩy năng lượng mặt trời phát triển hơn nữa, trong đó có huy động việc phân phối quy mô lớn và đất đai của quân đội.

 

 

     Kế hoạch năng lượng mặt trời này được đưa ra sau nhiều tháng tham vấn với các bên liên quan và được tiến hành bởi Quốc vụ khanh Sébastien Lecornu, thuộc Bộ Môi trường Pháp. Một trong những vấn đề quan trọng của kế hoạch này là việc huy động đất có sẵn (mái của các tòa nhà, đất chưa sử dụng…).

    Ngoài ra, quân đội cũng đã cam kết huy động 2.000 ha cho các nhà máy điện năng lượng mặt trời từ nay đến năm 2025. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ chi trả 40% chi phí kết nối các tấm pin mặt trời với lưới điện lắp đặt trên trang trại của nông dân.

    Để phát triển nhiệt mặt trời, tức là sản xuất nhiệt từ tấm quang điện, chính phủ Pháp cũng sẽ tăng phí bảo hiểm cho việc mua máy sưởi năng lượng mặt trời và máy nước nóng từ năm 2019.

 

Hồng Nhự

Ý kiến của bạn