Banner trang chủ

Mở cơ chế cho tài chính xanh

01/04/2016

     Theo thành viên thị trường, động lực để phát triển tài chính xanh nằm ở phía các nhà hoạch định chính sách thông qua việc đưa ra một lộ trình chuẩn bị chính sách, cấp vốn, thực hiện... Cụ thể như: Nhà nước cần tăng cường triển khai các chính sách, đặc biệt về thuế, phí để khuyến khích doanh nghiệp (DN) huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh thông qua phát hành, niêm yết trái phiếu, cổ phiếu xanh.

     Ngoài các chính sách tài chính, cần có cơ chế khuyến khích hỗ trợ DN, cơ chế đầu tư thuận lợi khi phát hành trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư cho các dự án, chương trình và lĩnh vực xanh. Theo đó, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội thiết lập danh sách các dự án có liên quan đến BVMT để ưu tiên trong việc tài trợ vốn.

     Vụ trưởng Vụ phát triển Thị trường - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Sơn cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể để xác định thế nào là dự án xanh, công ty xanh, cổ phiếu xanh để làm căn cứ minh bạch thông tin. Đồng thời có các cơ chế khuyến khích sự tham gia đầu tư vào thị trường trái phiếu xanh của các tổ chức như các quỹ phúc lợi, quỹ hưu trí… Các địa phương cũng cần đẩy mạnh phát hành trái phiếu xanh và khuyến khích, hỗ trợ các DN trên địa bàn phát hành trái phiếu DN xanh.

 

Quang Ngọc

Ý kiến của bạn