Banner trang chủ

Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6: Cơ hội để Việt Nam truyền đi thông điệp về cam kết phát triển bền vững

18/06/2018

     Nhằm chia sẻ ý tưởng, giải pháp và hành động thiết thực hướng đến mục tiêu BVMT toàn cầu, từ ngày 23 - 29/6/2018, tại TP. Đà Nẵng sẽ diễn ra Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (Kỳ họp Đại hội đồng GEF6). Tham dự sự kiện có khoảng 1.500 đại biểu gồm các Bộ trưởng phụ trách môi trường và các quan chức cấp cao khác từ 183 quốc gia thành viên; lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc, ngân hàng phát triển khu vực, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

 

 

 

     Trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 sẽ diễn ra các hoạt động: Phiên họp Đại hội đồng GEF6; Phiên họp của Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF); Phiên họp bàn tròn cấp cao (14 phiên); Diễn đàn và các cuộc họp của các tổ chức chính trị - xã hội; các cuộc họp kỹ thuật của các cơ quan thuộc GEF (17 cuộc họp); tham quan thực địa các dự án do GEF tài trợ. Dự kiến, Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 sẽ xem xét, phê chuẩn các định hướng giải pháp cho các vấn đề môi trường toàn cầu hiện nay, xây dựng và tăng cường các mối quan hệ hợp tác chiến lược đầu tư, đồng thời phê duyệt, phân bổ nguồn lực cho các dự án môi trường trong chu kỳ 7 (giai đoạn 2018 - 2022).

     Là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong công cuộc BVMT, trong đó có việc thực hiện Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam vinh dự được lựa chọn làm quốc gia đăng cai tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng GEF6. Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 sẽ là cơ hội để Việt Nam truyền đi thông điệp, quảng bá đến cộng đồng quốc tế về quyết tâm, nỗ lực và cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững, đặc biệt trong việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về môi trường mà Việt Nam là thành viên. Cùng với đó, Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 còn là dịp để Việt Nam tăng cường, thúc đẩy hợp tác với các đối tác song phương và đa phương, đồng thời, tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong các lĩnh vực: ứng phó với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, hóa chất, suy thoái đất, vùng nước quốc tế, quản lý rừng bền vững; giới thiệu, quảng bá du lịch, văn hóa, danh lam, thắng cảnh và con người Việt Nam…

 

     Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) được thành lập năm 1991 nhằm giải quyết các vấn đề môi trường nóng trên phạm vi toàn cầu. Từ khi thành lập, GEF đã viện trợ 14,5 tỉ USD và huy động thêm 75,4 tỉ USD cho gần 4.000 dự án về môi trường. Với 183 quốc gia thành viên, GEF là tổ chức tài chính độc lập, cung cấp nguồn vốn công lớn nhất trên thế giới cho các dự án về môi trường. Hiện nay, GEF hỗ trợ tài chính để thực hiện các dự án liên quan tới các lĩnh vực trọng tâm: bảo tồn đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu; các vùng nước quốc tế; suy thoái đất; hóa chất và chất thải; quản lý rừng bền vững và tiếp cận tổng hợp.

     Việt Nam là một trong những thành viên sớm gia nhập GEF (5/12/1994), đã và đang chủ động, tích cực triển khai các chính sách đổi mới của GEF như: xây dựng các dự án tổng hợp đa lĩnh vực, tham gia có hiệu quả các diễn đàn và các hoạt động đánh giá các dự án của GEF. Để điều phối các hoạt động hỗ trợ của GEF tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TN&MT làm đầu mối GEF quốc gia.

     Kể từ khi hoạt động, GEF Việt Nam đã vận động tài trợ được 457,18 triệu USD để thực hiện 107 dự án về môi trường trong nhiều ngành, lĩnh vực và tại nhiều địa phương, đóng góp quan trọng và tích cực trong việc giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam nói riêng và giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu nói chung. Trong đó có 56 dự án quốc gia với tổng kinh phí là 153,8 triệu USD và 47 dự án khu vực và toàn cầu với tổng tài trợ là 294 triệu USD; ngoài ra còn có 4 dự án từ Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt (SCCF) cho 2 dự án quốc gia với tổng tài trợ khoảng 8 triệu USD và 2 dự án khu vực/toàn cầu với tổng tài trợ khoảng 1 triệu USD.

     Trong Chu kỳ 6 của GEF, Việt Nam được phân bổ hơn 26 triệu USD cho 3 lĩnh vực: biến đổi khí hậu: 11 triệu USD, suy thoái đất: 1,5 triệu USD và đa dạng sinh học: 13 triệu USD. Đến hết năm 2016, Văn phòng GEF Việt Nam đã đồng thuận 15 dự án với số kinh phí trong hệ thống phân bổ nguồn lực minh bạch (STAR) là 24,6 triệu USD, trong đó, GEF toàn cầu đã đồng thuận 6 dự án với tổng số kinh phí trong STAR là hơn 18,8 triệu USD. Ngoài ra, trong Chu kỳ này, GEF còn tài trợ cho Việt Nam gần 15 triệu USD đối với các lĩnh vực: hóa chất và chất thải, vùng nước quốc tế, quản lý rừng bền vững, các cách tiếp cận tổng hợp.

 

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn