Banner trang chủ

Câu chuyện Văn phòng Xanh - Hành trình từ Xám tới Xanh

08/11/2018

    Ngày 7/11/2018, tại Hà Nội, Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) đã tổ chức Hội thảo phổ biến thông tin “Câu chuyện Văn phòng Xanh - Hành trình từ Xám tới Xanh”.

 

 

    Văn phòng Xanh đang trở thành một trong những công cụ quản lý và điều hành tổ chức (doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, các tổ chức nhà nước…), giúp mang lại hiệu quả về chi phí vận hành nhờ giảm tiêu thụ điện/nước/giấy, giảm tác động môi trường và phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, nhận thức về những lợi ích này của các tổ chức Việt Nam chưa thực sự đầy đủ, các công cụ hỗ trợ triển khai văn phòng xanh và xây dựng chính sách tiêu dùng bền vững chưa sẵn sàng.

    Nhằm góp phần thúc đẩy văn phòng Xanh ở Việt Nam, Dự án “Thúc đẩy và nhân rộng Lối sống Văn phòng Xanh tại Việt Nam” đã phát triển bộ tài liệu hướng dẫn Lối sống Văn phòng Xanh và Tiêu chí Văn phòng Xanh, giúp tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động văn phòng. Dự án đã phối hợp với 11 tổ chức và doanh nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Văn phòng Xanh theo bộ tiêu chí và tài liệu hướng dẫn. Sau hơn một năm thực hiện, Dự án đã ghi nhận những kết quả tích cực về giảm phát thải khí nhà kính và chi phí điều hành tổ chức, đồng thời nhận thấy triển vọng xây dựng Tiêu chí Văn phòng Xanh cho Việt Nam.

   Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện đến từ AIT-VN giới thiệu Bộ tài liệu hướng dẫn Lối sống và Tiêu chí Văn phòng Xanh hướng tới giảm phát thải khí nhà kính; Kết quả, trường hợp điển hình về giảm phát thải khí nhà kính và chi phí vận hành tổ chức. Bên cạnh đó, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá triển vọng xây dựng Tiêu chí Văn phòng Xanh cho Việt Nam…

 

Châu Long

Ý kiến của bạn