Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022
Nội dung cơ bản của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác độn...

10/12/2015

Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường (QBM), đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) (Nghị định số 18/2015).
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm t...

03/12/2015

Để hoàn thành Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở chây ỳ, quá thời hạn xử lý phải thực hiện ngay các biện pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.
Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

05/11/2015

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BCT quy định về BVMT ngành Công Thương, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

05/11/2015

Hiện nay, ô nhiễm môi trường do chất thải khu vực nông thôn rất nghiêm trọng và đang gia tăng nhanh, để hoàn thành Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm (đình chỉ hoặc cấm hoạt động) các cơ sở chây ỳ, quá thời hạn xử lý ô nhiễm theo quy định của pháp luật....
Ngày hội Tái chế hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

05/11/2015

Ngày hội Tái chế được tổ chức nhằm thu hồi và tái chế miễn phí các sản phẩm điện tử bị lỗi, hỏng hoặc đã qua sử dụng đảm bảo theo các quy trình tái chế chất thải điện tử an toàn và thân thiện với môi trường. Chương trình đã thiết lập được 5 điểm thu gom chất thải điện tử miễn phí và dài hạn tại 5 phường trên địa bàn TP. Hà Nội nhằm kêu gọi người dân Thủ đô chung tay xây dựng môi trường xanh - s...
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện nghiêm các quy định về bả...

05/10/2015

Toàn dân tham gia BVMT là một trong 36 Chương trình thuộc Chiến lược BVMT của Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2003 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg và giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thực hiện.
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015

06/10/2015

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan (Bộ TN&MT, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT…) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ mới về BVMT, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.
Tăng cường sự tham gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong công tác bảo vệ môi...

06/10/2015

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA),
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện nghiêm các quy định về bả...

05/10/2015

Toàn dân tham gia BVMT là một trong 36 Chương trình thuộc Chiến lược BVMT của Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2003 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg và giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thực hiện.
Tập trung xây dựng và hoàn thiện các luật chuyên sâu về môi trường

02/10/2015

Trong những năm qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành giám sát 3 chuyên đề về môi trường là kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu kinh tế (KKT) và làng nghề; BVMT trong khai thác khoáng sản và Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, doanh ngh...