Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 06/10/2022
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.
Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

06/10/2015

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến BVMT 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015

06/10/2015

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan (Bộ TN&MT, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT…) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ mới về BVMT, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.
Tăng cường sự tham gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong công tác bảo vệ môi...

06/10/2015

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA),
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện nghiêm các quy định về bả...

05/10/2015

Toàn dân tham gia BVMT là một trong 36 Chương trình thuộc Chiến lược BVMT của Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2003 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg và giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thực hiện.
Tập trung xây dựng và hoàn thiện các luật chuyên sâu về môi trường

02/10/2015

Trong những năm qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành giám sát 3 chuyên đề về môi trường là kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu kinh tế (KKT) và làng nghề; BVMT trong khai thác khoáng sản và Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, doanh ngh...
Chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường vì sự phát triển bền vững đất nước

02/10/2015

Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và cũng là năm ngành môi trường có nhiều dấu mốc quan trọng
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

11/09/2015

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Xây dựng, Công an, Tư pháp, NN&PTNT, TN&MT khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện...
Thực trạng quản lý, phát triển cấp nước và giải pháp đảm bảo, nâng cao chất lượng nước sạch các đô t...

01/07/2015

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước, hệ thống đô thị được mở rộng cả về quy mô và số lượng.
Hiện trạng chất lượng môi trường nông thôn

03/09/2015

Nông thôn Việt Nam đang trên con đường đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đem lại những thay đổi tích cực về đời sống, cơ sở hạ tầng cũng như cảnh quan môi trường nông thôn.
Ðẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

03/09/2015

Trong thời gian qua, việc khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đã được thực hiện tốt.Các chủ đầu tư đã chú trọng đầu tư công nghệ khai thác hiện đại và chấp hành các quy định, quy phạm về khai thác các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng.
Khuyến khích sản xuất, phát triển vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường

08/09/2015

Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD), trong đó có nhiều quy định ưu đãi, khuyến khích sản xuất, phát triển VLXD mới, thân thiện với môi trường.