Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 08/10/2022
Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

22/04/2014

Ở Việt Nam, phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đã là phương thức được áp dụng từ năm 2009. Tuy nhiên, thực tiễn công tác này cho thấy còn một số vấn đề tồn tại, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tổng hợp, thống nhất đặt ra.
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

22/04/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về tài nguyên nước.
Hiến pháp 2013 - Những nguyên tắc nền tảng cho công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam

08/04/2014

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

08/04/2014

Từ ngày 5 - 7/3/2014, tại Ninh Thuận, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2014.
Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi ...

08/04/2014

Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực BVMT trong thực tế triển khai đã phát sinh một số vướng mắc và một số quy định không còn phù hợp với Luật Xử lý VPHC và các quy định mới của pháp luật về BVMT, đa dạng sinh học.
Ðề xuất một số biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải ở Việt Nam

07/04/2014

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (KNK) có ý nghĩa quan trọng. Bài viết nhằm rà soát thực trạng và đề xuất một số biện pháp giảm pháp thải KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải ở nước ta.
Bắc Ninh triển khai Ðề án xử lý chất thải rắn sinh hoạt giảm thiểu ô nhiễm môi trường

07/04/2014

Thực hiện kết luận số 506-TB/KL của Bí thư Tỉnh ủy, Kế hoạch số 101/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về một số giải pháp xử lý các bãi rác trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2020”.
Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch ở nông thôn

24/03/2014

Các hộ gia đình ở nông thôn có nhu cầu xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường có thể vay tới 6 triệu đồng/hộ, cho mỗi loại công trình tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Đây là một trong những điểm mới tại Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg.
Tăng cường trách nhiệm của Ngân hàng với môi trường

24/03/2014

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đẩy mạnh thực thi chính sách Phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường

13/03/2014

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Đáng lo ngại nhất là tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí, chất thải ngày gia tăng và trở nên bức bối hơn. Bởi vậy, việc lựa chọn và hướng tới xây dựng mô hình phát triển Kinh tế xanh (KTX) ở Việt Nam là rất cần thiết.
Một số nội dung chính được chỉnh sửa và bổ sung của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

11/03/2014

Dựa trên việc đánh giá kết quả thực hiện Luật BVMT năm 2005 và tham khảo một số Luật về môi trường và BVMT của một số nước trên thế giới, Cơ quan soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Sau nhiều hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các Bộ, ngành và chuyên gia, Dự thảo Luật đã được chỉnh sửa, bổ sung.
Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1946/qđ-ttg của Thủ tướng Chính phủ

10/03/2014

Theo kết quả điều tra, khảo sát thống kê, hiện cả nước có khoảng 864 khu vực môi trường đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố, bao gồm: Yên Bái, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, An Giang.