Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 10/12/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

16/05/2016

Ngày 29/4/2016, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước thải chăn nuôi (QCVN 62-MT:2016/BTNMT). Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả thải ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường b...

13/05/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Lắp đặt 80 trạm quan trắc môi trường tự động tại Hà Nội để dân giám sát

13/05/2016

Ngày 11/5/2016, tại cuộc họp giữa Lãnh đạo UBND TP với các Sở, ngành, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở TN&MT đôn đốc Đại Sứ quán Pháp lắp đặt 80 trạm quan trắc môi trường tự động trên các tuyến phố để nhân dân giám sát và chuyển giao toàn bộ phần mềm quản lý, vận hành phục vụ các giải pháp về môi trường.
Nguồn gen cây trồng, giống cây trồng được nhập khẩu có gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, m...

13/05/2016

Ngày 6/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Trong đó, hành vi vi phạm nhập khẩu gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và sẽ bị buộc tiêu hủy.
Ninh Bình đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

10/05/2016

Trong những năm gần đây, vấn đề BVMT nông nghiệp, nông thôn luôn được Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình ưu tiên, lồng ghép trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được những kết quả tích cực. Với công tác bảo vệ rừng, việc quản lý, thanh kiểm tra các vụ vi phạm trong quản lý lâm sản được quan tâm chỉ đạo.
Hà Giang thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

10/05/2016

Xác định được tầm quan trọng của công tác BVMT và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), trong những năm qua Sở TN&MT Hà Giang đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hà Giang thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường và chủ động ứng phó với BĐKH.
Đà Nẵng đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần xây dựng thành phố môi trường

10/05/2016

Xác định tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành thành phố (TP) thân thiện môi trường, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường”. Đề án được xây dựng với mục tiêu hướng đến năm 2020, các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, nước và không khí trên toàn TP được bảo đảm, tạo sự an toàn về sức khỏe, môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, sự tin tưởng của du khách tron...
Sản xuất và tiêu dùng bền vững thúc đẩy sử dụng nguồn tài nguyên và năng lượng hiệu quả

10/05/2016

Trong thế kỷ qua, nền kinh tế toàn cầu đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cùng với đó là việc ngày càng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác một cách không bền vững. Mức tiêu dùng sinh khối tăng gấp 3 lần mỗi năm; lượng sử dụng nguyên liệu hóa thạch, kim loại và khoáng sản tăng từ 12 - 17 lần; vật liệu xây dựng tăng 34 lần...
Quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo Việt Nam đảm bảo sự phát triển bền vững

10/05/2016

Biển có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm an ninh - quốc phòng. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã yêu cầu quản lý tài nguyên biển theo phương thức tổng hợp và thống nhất.
Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

09/05/2016

Ngày 6/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2016/NĐ-CP quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Theo đó, VNPT có trách nhiệm tham gia, phối hợp và thực hiện các nghĩa vụ về BVMT.
Chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm và thân thiện với môi trường

09/05/2016

Nhằm gắn hoạt động khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) với phát triển bền vững, ngày 5/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP quy định về quản lý VLXD và dành Chương riêng quy định về chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường (bao gồm các vật liệu xây không nung, VLXD được sản xuất từ việc sử dụng chất thả...