Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 08/06/2023
Triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

08/09/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020. Kế hoạch này xác định các nhiệm vụ, dự án, làm cơ sở cho các bộ, ngành liên quan và các địa phương trên lưu vực sông triển khai nhằm đạt được các chỉ tiêu của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 tại Quyết định 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/...
Nghệ An tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

07/09/2014

Trong những năm qua, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số khu vực vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc xử lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại vẫn chưa triệt để; nhiều khu vực còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn nước và đất; Rác thải sinh ...
Xử lý 7.000 lít dầu thải: Cần sự quyết tâm từ nhiều phía

04/09/2014

Những ngày qua, dư luận đang rất quan tâm đến vụ việc 7.000 lít dầu thải có chứa hóa chất độc hại PCB được lưu giữ tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh) từ năm 2008 tới nay có nguy cơ rò rỉ ra môi trường, ảnh hưởng tới Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và hàng vạn người dân Quảng Ninh. Để rộng đường dư luận và có những nhận định đúng xác về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp về môi tr...
Sử dụng nước tiết kiệm sẽ hưởng nhiều ưu đãi

29/08/2014

Bộ TN&MT đang đề xuất nhiều ưu đãi về vốn, miễn giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đề xuất này được Bộ đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm

21/08/2014

Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước. Đó là nguyên tắc chung quản lý thoát nước và xử lý nước thải được quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.
Những nội dung mới của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

12/08/2014

Luật BVMT sửa đổi (Luật BVMT 2014) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014 sau hai kỳ họp của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan.
Xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014

12/08/2014

Luật BVMT đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 23/6/2014 của Kỳ họp thứ 7, gồm có 20 chương, 170 điều. Luật BVMT là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn, BVMT phục vụ cho phát triển bền vững, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của toàn thể nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
Các nguồn phát thải và định hướng giảm phát thải khí nhà kính

12/08/2014

Theo báo cáo đánh giá của Nhóm công tác I thuộc Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đưa ra vào đầu năm 2013, BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Những ảnh hưởng của BĐKH đến con người và các thay đổi của hệ thống khí hậu cũng đã được ghi nhận từ những năm 1950.
Quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

12/08/2014

Ô nhiễm môi trường không khí đã ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe cộng đồng và gây ra thiệt hại đáng kể đối với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch. Ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn và khu công nghiệp (KCN), vì vậy cần phải có các giải pháp quản lý quyết liệt và hiệu quả.
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quốc gia quan trắc tự động môi trường không khí

12/08/2014

Trong những thập niên gần đây, ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề cấp bách cần phải quan tâm giải quyết. Một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý môi trường là quan trắc chất lượng môi trường. Hoạt động quan trắc môi trường tại các quốc gia được thực hiện theo các phương pháp khác nhau (quan trắc thủ công truyền thống, quan trắc tự động, sử dụng các thiết bị đo nhanh,…)...
Hà Nội nỗ lực cải thiện xử lý nước thải cụm công nghiệp

12/08/2014

Trong thời gian qua, sự hình thành và phát triển các cụm công nghiệp (CCN) đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý môi trường tại các CCN đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống hạ tầng xử lý môi trường chưa theo kịp sự phát triển của các CCN. Để từng bước giải quyết tình trạng này, TP.Hà Nội đã triển khai nhiề...
TP. Hồ Chí Minh: “Nóng” quy hoạch treo và ô nhiễm môi trường

01/08/2014

Thời gian qua, mặc dù chính quyền TP.HCM đã có nhiều nỗ lực để giải quyết tình trạng quy hoạch treo, tuy nhiên, tại phiên chất vấn ngày 10/7/2014 của kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP. HCM khóa VIII vẫn ghi nhận nhiều bức xúc của các đại biểu về vấn đề này.