Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 22/07/2024
Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo

02/09/2013

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển, hải đảo.
Một số nội dung cơ bản được đề nghị sửa đổi và bổ sung trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi...

02/09/2013

Theo kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ quyết định, cuối tháng 6/2013, Bộ TN&MT có nhiệm vụ trình Chính phủ Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) và các văn bản có liên quan khác.
Sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc...

02/09/2013

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã dành nhiều quan tâm và nguồn lực thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài sinh vật, bao gồm các loài hoang dã, các giống cây trồng và giống vật nuôi.
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

02/09/2013

Là trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước, TP. Hồ Chí Minh chiếm gần 30% tỷ trọng công nghiệp cả nước và 46% khu vực phía Nam. Với tốc độ phát triển kinh tế cao, TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020

02/09/2013

Ngày 21/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 763/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020” với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững những quần thể voi hoang dã và voi nhà hiện có ở Việt Nam; Khôi phục, bảo vệ các nguồn gen động vật, thực vật nguy cấp quý hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi
Chế tài xử phạt theo Luật Bảo vệ môi trường 2005 và đề xuất sửa đổi, bổ sung

02/09/2013

Điều 49 khoản 1 điểm b Luật BVMT quy định tạm thời đình chỉ hoạt động khi có hành vi gây ô nhiễm môi trường và Điều 49 khoản 2 điểm c Luật BVMT quy định cấm hoạt động đối với trường hợp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tăng chế tài xử phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

02/09/2013

Sự ra đời của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP (Nghị định 117) về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT đã phần nào giải quyết một số vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường.
Giấy phép môi trường - Công cụ hữu hiệu để quản lý môi trường

02/09/2013

Để BVMT đạt được hiệu quả cao cần phải kết hợp một cách tốt nhất 3 công cụ: quản lý (văn bản pháp quy, quy chuẩn tiêu chuẩn, thanh kiểm tra, quan trắc…); kinh tế (thuế, phí, lệ phí, quota…) và thông tin (phổ biến thông tin cộng đồng, truyền thông nâng cao nhận thức...).
Cần quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp

02/09/2013

Bộ TN&MT đang khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật BVMT năm 2005 cho phù hợp với những yêu cầu mới. Một trong những điểm mới của Dự thảo Luật (sửa đổi) là nâng cao trách nhiệm thực thi BVMT của các doanh nghiệp
Giấy phép môi trường: Cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam

02/09/2013

Trong số 5/2013, Tạp chí đã giới thiệu phần thứ nhất:"Giấy phép môi trường - Công cụ hữu hiệu để quản lý môi trường". Trong số này, Tạp chí xin giới thiệu phần thứ hai: "Giấy phép môi trường: Cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam".
Nhà nước cần có chính sách cụ thể để Mặt trận đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

02/09/2013

Nhân dịp Hội nghị Tổng kết xây dựng và nhân rộng mô hình điểm khu dân cư BVMT do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức, Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN
Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong thời gian tới

15/09/2015

Từ Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi trường con người năm 1972 diễn ra tại Stốckhôm, các vấn đề môi trường đã được quan tâm thảo luận ở các diễn đàn toàn cầu. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn phát triển, các thách thức về môi trường toàn cầu có sự khác nhau.