Banner trang chủ

Tổng kết mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

01/12/2020

   Ngày 30/11, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ TN&MT và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết, đánh giá các mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới theo hướng xã hội hóa. Tham dự có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện 41 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Toàn cảnh Hội ngh

   Đề án thí điểm về hoàn thiện, nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 (Đề án 712) nhằm mục tiêu hoàn thiện và nhân rộng các mô hình về BVMT theo hướng xã hội hóa, tập trung tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo. Đề án tập trung vào 5 nhóm mô hình về BVMT để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc tại các xã khó khăn gồm: các mô hình đối với lĩnh vực cấp nước sạch; xử lý chất thải rắn quy mô liên xã; thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; xử lý chất thải chăn nuôi; tuyên truyền viên BVMT cấp xã.

    Nhiều địa phương đã tham gia tích cực vào việc thực hiện các nội dung của Đề án, chấn chỉnh lại công tác thu gom và xử lý chất thải, tạo nên phong trào BVMT rộng khắp. Giai đoạn 2016 - 2020, có 21 tỉnh đăng ký sử dụng nguồn vốn dự phòng cho thực hiện Đề án 712 với tổng số tiền 123,83 tỉ đồng, để thực hiện 32 dự án thí điểm gồm: 9 dự án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 3 dự án xử lý chất thải chăn nuôi; 5 dự án về thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; 8 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung; 7 tỉnh triển khai dự án về cấp nước uống sinh hoạt cho xã đảo.

    Thực hiện Đề án 712 của Thủ tướng Chính phủ, Sóc Trăng được Trung ương hỗ trợ hơn 26,1 tỉ đồng xây dựng hệ thống nước uống cho 51 trường học, 11 trạm y tế trên địa bàn các xã đảo thuộc 2 huyện Cù Lao Dung và Kế Sách. Về lĩnh vực môi trường, tỉnh đã ban hành Quyết định số 217 quy định hộ gia đình thực hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, các ấp thực hiện 7 tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới. Đến nay, có 169.930 hộ (đạt 73,48%) được công nhận đạt chuẩn hộ văn hóa nông thôn mới; có 159 ấp (đạt 27,32%) đạt chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới…

    Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các chính sách thu hút đầu tư, huy động xã hội hóa trong công tác xử lý chất thải nông thôn chưa thực sự phát huy hiệu quả; bộ chỉ tiêu trong Tiêu chí số 17 về môi trường đối với cấp xã và cấp huyện còn bộc lộ nhiều bất cập trong triển khai; còn thiếu các công cụ kỹ thuật, các biện pháp khoa học và công nghệ phù hợp trong hoạt động xử lý chất thải… Thứ trưởng đề nghị, cần xác định và kiên định các mục tiêu về BVMT, qua đó tìm ra cách làm phù hợp, hiệu quả nhất đối với từng địa phương. Đồng thời, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thống nhất phân công, phối hợp giữa các ngành, sự vào cuộc của mặt trận, đoàn thể và tôn giáo tham gia BVMT.

    Tại Hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay về xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt; việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới… Qua đó, đề xuất những giải pháp về xử lý rác và công tác xã hội hóa về BVMT trong thời gian tới.

    Nhân dịp này, Bộ NN&PTNT đã trao Bằng khen cho 22 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia thực hiện Đề án 712 giai đoạn 2017 - 2020.

An Bình

Ý kiến của bạn