Banner trang chủ

Một số kết quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

27/10/2020

    Sau hơn 2 năm thực hiện, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

    Tính đến hết 2019, có 19 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chương trình OCOP đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận 900 sản phẩm OCOP (đạt 33,16% kế hoạch), trong đó có 16 sản phẩm đề xuất 5 sao, 275 sản phẩm 4 sao và 585 sản phẩm 3 sao. 61/63 UBND tỉnh đã phê duyệt, triển khai đề án kế hoạch thực hiện Chương trình. Một số tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị như Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bến Tre, Sóc Trăng…

    Các địa phương sau khi cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đã nghiêm túc thực hiện việc cấp quyền sử dụng, quản lý nhãn hiệu, dán tem điện tử truy suất nguồn gốc sản phẩm. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 3.843 sản phẩm được chuẩn hóa OCOP (vượt gần 1,6 lần so với mục tiêu 2.400 sản phẩm).

   Để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và hiệu quả của Chương trình, từ nay đến hết năm 2020, các địa phương sẽ tiếp tục phân loại đánh giá các sản phẩm OCOP; phân bổ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình; nhìn nhận lại quy trình chấm điểm các sản phẩm đạt quy chuẩn theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia; huy động sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng mạng lưới sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình.

 

Phạm Đình

Ý kiến của bạn