Banner trang chủ

Huyện Chương Mỹ: Cán đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới

23/05/2022

    Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, huyện Chương Mỹ đã tập trung nguồn lực đầu tư và đến nay đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu. Ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 634/QĐ-TTg công nhận huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn NTM năm 2020. Đây là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền cũng như toàn thể người dân địa phương.

    Khơi sức dân xây dựng NTM

    Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong hơn 10 năm qua, UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Chương Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Chương trình. Toàn huyện huy động được gần 7.500 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó, người dân đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng (98.279 ngày công, hiến 2.286 m2 đất thổ cư, 57 ha đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, nội đồng và 1.064 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật...) để xây dựng NTM. Nhờ đó, kinh tế các năm liên tục phát triển, ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 12,1%/năm (trong đó, dịch vụ tăng 18,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,4%, nông, lâm, thủy sản tăng 5,2%); giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,6% (trong đó ngành dịch vụ tăng 17,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,3%, nông - lâm - thủy sản tăng 5,3%). Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện vẫn đạt 8,1%; văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục được giữ vững, có bước phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, đến nay, trên địa bàn huyện có 90/111 trường học công lập thuộc huyện quản lý được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 81,1%. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa của huyện đúng thời gian quy định… Có thể nói, từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Chương Mỹ đã đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; quyền và vai trò làm chủ của người dân được đề cao; an ninh trật tự ở nông thôn được giữ vững, an sinh xã hội ngày càng đảm bảo; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường đã được quan tâm và ngày càng hoàn thiện.

Một góc huyện Chương Mỹ

    Tuy nhiên, quá trình triển khai Chương trình NTM, huyện Chương Mỹ cũng gặp phải một số khó khăn, các tiêu chí xã chưa đạt tập trung vào nhóm tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa… Để khắc phục hạn chế, nhất là nỗ lực đạt được tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và BVMT trên địa bàn huyện năm 2022. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, làm thay đổi nhận thức, ý thức của người dân về BVMT, giảm thiểu phát sinh chất thải; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông; giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi bộ mặt môi trường nông thôn, tạo cảnh quan gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. UBND huyện cũng đã phát động phong trào và huy động các tầng lớp nhân dân đồng loạt ra quân thực hiện tổng vệ sinh, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố, khu dân cư nơi sinh sống; khơi thông cống, rãnh thoát nước thải, vớt rác tại các ao hồ trên địa bàn quản lý; tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường; duy trì thực hiện định kỳ hàng tháng và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, cùng nhân dân phát động Chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh” và phòng, chống dịch sốt xuất huyết, duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, sử dụng tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế chất thải. giảm rác thải nhựa theo lộ trình kế hoạch của Thành phố…

    Ngày 4/11/2021, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn NTM năm 2020. Ngày 25/4/2022, Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng NTM đối với huyện Chương Mỹ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM. Đến ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 634/QĐ-TTg công nhận huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn NTM năm 2020. Báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí đạt chuẩn NTM của huyện Chương Mỹ tại Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn NTM năm 2020, Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, đến năm 2020, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 (100%) số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Chương Mỹ đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội Chu Phú Mỹ

phát biểu tại Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn NTM năm 2020

    Về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường thông tin, có 54.122 hộ/83.264 hộ dân được lấy ý kiến (chiếm tỷ lệ 65%), đại đa số các hộ dân đều đồng tình, hài lòng với kết quả, quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM của huyện Chương Mỹ với tỷ lệ đạt cao trong các nội dung được hỏi; 99,3% người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM của huyện. Ngoài ra, có 20 sở, ngành thành phố; 17/17 huyện, thị xã được lấy ý kiến đều nhất trí đề nghị công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn NTM năm 2020. Hồ sơ đề nghị xét công nhận của huyện Chương Mỹ đạt chuẩn NTM đã được hoàn thành đầy đủ, đúng quy định; việc thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn NTM của huyện bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, đủ thủ tục theo quy định.

    Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa chia sẻ, dựa trên các chỉ tiêu đề ra, huyện Chương Mỹ đã bảo đảm đạt chuẩn NTM cấp huyện trước 1 năm so với kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, với phương châm xây dựng NTM không có điểm kết thúc, trong giai đoạn 2021 - 2025, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu đến năm 2025, có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

    Diện mạo xã NTM nâng cao

    Từ năm 2016, Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ) đã được công nhận là xã NTM, từ đó địa phương không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí và đến ngày 23/4/2022, UBND xã Thủy Xuân Tiên đã vinh dự được UBND Thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, đây cũng là xã đầu tiên của huyện Chương Mỹ được công nhận Danh hiệu này. Về xã Thủy Xuân Tiên hôm nay, có thể thấy rõ diện mạo khang trang, hiện đại của một vùng quê vốn thuần nông. Tất cả các tuyến đường từ trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm trên địa bàn đều được trải nhựa hoặc đổ bê tông sạch sẽ. Trên địa bàn xã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị thu nhập cao, điển hình như mô hình chăn nuôi gà thịt theo hướng hữu cơ của HTX chăn nuôi hữu cơ Thủy Xuân Tiên (quy mô chuồng trại với diện tích 7000 m2, tổng đàn là 20.000 con, thu nhập ước tính 1,6 tỷ đồng); sản xuất các sản phẩm làm đẹp từ hoa hồng được trồng theo phương pháp hữu cơ, chăn nuôi bò của HTX Hoa Minh... Cùng với các mô hình sản xuất nông nghiệp, xã Thủy Xuân Tiên còn phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế. Có thể kể đến một số nghề thủ công trên địa bàn xã như: Sản xuất mây tre đan, may công nghiệp, chế biến gỗ, chế biến lương thực,… đang được duy trì ổn định và ngày càng phát triển, đem lại thu nhập cho người lao động ở mức từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, toàn xã hiện có 67 doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ và 787 cơ sở kinh doanh cá thể đang phát triển mạnh cả về số lượng cũng như quy mô hoạt động, thu hút nhiều lao động ở địa phương, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Thủy Xuân Tiên ra quân vệ sinh môi trường trong những ngày đầu năm 2022

    Phát biểu tại buổi Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên Nguyễn Văn Mạnh cho biết, năm 2021, bình quân thu nhập đầu người xã Thủy Xuân Tiên đạt trên 66 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,1%; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được người dân hưởng ứng tích cực, cho thấy sự phong phú trong đời sống tinh thần của nhân dân. “Hôm nay xã Thủy Xuân Tiên được UBND Thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 là sự phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Có thể thấy, sau nhiều năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thành công hôm nay là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, xã Thủy Xuân Tiên sẽ tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu được công nhận là xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, thời gian tới xã Thủy Xuân Tiên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp; tăng cường áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến và cơ giới hóa trong trồng trọt; tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, nhằm ổn định đầu ra nông sản để người dân yên tâm sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các ngành nghề thủ công, thương mại dịch vụ phát triển để nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa. 

Lãnh đạo xã Thủy Xuân Tiên đón nhận Bằng công nhận xã NTM nâng cao

    Bí thư Huyện ủy huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đề ra, xã Thủy Xuân Tiên cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú ý sản xuất nông nghiệp sinh thái theo hướng hiệu quả, ổn định và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao; nhân rộng các vùng sản xuất hàng hóa, các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường sử dụng giống mới chất lượng cao, kết hợp với các quy trình thâm canh tiên tiến, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ tăng nhanh giá trị thu nhập trên 1 diện tích canh tác. Song song với đó, địa phương cần chú trọng khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung kết hợp với vấn đề môi trường, áp dụng công nghệ sinh học gắn với phòng chống dịch bệnh, nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn, từng bước xây dựng “nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh”. Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của địa phương, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang làm tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tập trung cao cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, coi đây là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; củng cố và đầu tư nâng cấp các điểm trung tâm dịch vụ và chợ Thủy Xuân Tiên; thúc đẩy hơn nữa sự phát triển thương mại - dịch vụ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân vào địa bàn đầu tư kinh doanh lĩnh vực này.

Vũ Hồng

(Trang báo có sự phối hợp của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM TP. Hà Nội)

 

Ý kiến của bạn