Banner trang chủ

Hiệu quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Đề án “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

10/11/2021

    Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019 - 2025 đề ra mục tiêu: Đến năm 2025, Hải Hậu trở thành huyện NTM kiểu mẫu trù phú, hiện đại và phát triển bền vững; có hạ tầng kiên cố, đồng bộ, kết nối các huyện, vùng, tỉnh; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống; xã hội nông thôn trật tự, an toàn, bình yên; kinh tế phát triển, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Sau 2 năm thực hiện Đề án, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tất cả các tiêu chí được đánh giá là khó đạt như cảnh quan, môi trường; hạ tầng kinh tế - xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt và vượt. 

Năm 2015, Hải Hậu được công nhận là huyện NTM đầu tiên của tỉnh Nam Định

    Trước đó, nhằm xây dựng Hải Hậu trở thành huyện đi đầu trong xây dựng NTM, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 201/UBND-VP3 ngày 28/3/2019 giao nhiệm vụ cho UBND huyện Hải Hậu chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, ngày 25/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/HU về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao), triển khai Đề án xây dựng huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019 - 2025. UBND huyện cũng đã ban hành 4 Quyết định: Số 333/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng gia đình, xóm NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” huyện Hải Hậu giai đoạn 2019 - 2023; Số 4306/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 về cơ chế hỗ trợ, khen thưởng xây dựng NTM bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020; Số 5203/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020, vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; Số 5204/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020, vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”.

    Bên cạnh đó, để có căn cứ đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án, huyện Hải Hậu cũng đã chỉ đạo xây dựng điểm các mô hình NTM kiểu mẫu: Cấp xóm: được triển khai xây dựng ở 9 đơn vị cấp xóm tại 7 xã, thị trấn đại diện cho các vùng miền trong toàn huyện; Cấp xã: được triển khai xây dựng ở 3 đơn vị cấp xã (Hải Quang, Hải Thanh và Hải Châu); Cấp huyện: xây dựng 4 tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện, chiều dài 16 km có hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt, bằng cột đúc, đèn led, dây diện ngầm, đường có bồn hoa, trồng cây bóng mát đồng chủng loại (tuyến đường Tây sông Múc khoảng 5 km từ cầu Yên Định đến cầu Hải Tân; tuyến đường Đông sông Đối khoảng 5 km từ cầu Đối đến cầu Hải Đường; tuyến đường An Đông đoạn Trung tâm xã Hải Toàn (cũ) khoảng 2 km và tuyến đường từ cầu Đông xã Hải Trung đến cầu Yên Định khoảng 4 km). Đến ngày 27/6/2019, huyện Hải Hậu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2019, triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời, tổ chức cho các đại biểu dự hội nghị tham quan các mô hình kiểu mẫu cấp xóm, xã, huyện. Thông qua tham quan, học tập từ các mô hình NTM kiểu mẫu đã giúp cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp cơ sở rút ra được bài học kinh nghiệm từ thực tiễn so với Bộ tiêu chí được ban hành. Từ đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí cho phù hợp với các địa phương.

Huyện Hải Hậu “thay da, đổi thịt” sau hơn 10 năm xây dựng NTM

    Theo Báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, đến nay, sau 2 năm thực hiện Đề án, hạ tầng, cảnh quan, môi trường toàn huyện Hải Hậu tiếp tục được chỉnh trang, nâng cấp hiện đại, văn minh; kinh tế - xã hội của huyện và các xã tiếp tục ổn định, có nhiều bước phát triển tiến bộ; việc làm và thu nhập của nhân dân được đảm bảo; đời sống, vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao; an ninh chính trị ổn định. Có 2 xóm (xóm 2 và 3 Phú Lễ, xã Hải Châu) đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu; 131 đơn vị cấp xóm cơ bản đạt tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu trong năm 2019; xây dựng và cơ bản hoàn thành 3 xã NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” (Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu); Hình thành 4 tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện, chiều dài 16 km (có hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt, bằng cột đúc, đèn led, dây diện ngầm, đường có bồn hoa, trồng cây bóng mát đồng chủng loại); Xây dựng được 64 mô hình văn hóa, thể thao kiểu mẫu cấp xóm: xóm đạt tiêu chuẩn xóm văn hóa; nhà văn hóa xóm có đủ bộ dụng cụ thể thao đơn giản để thể dục ngoài trời, có pa nô, áp phích cổ động trực quan, biển vẫy, bảng tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, Hải Hậu có 95 trường (đạt 89,6%), 34/34 trạm y tế đạt “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Hệ thống giao thông đạt chuẩn theo quy định, đồng bộ, kết nối thông suốt từ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, trục xã, liên xã đến xã trục xóm, liên xóm. Toàn huyện có 222 km đường trục xã và đường liên xã; 450 km đường trục xóm, liên xóm; 670 km đường ngõ xóm; 792 km đường trục chính nội đồng đạt chuẩn NTM. Huyện hải Hậu cũng đã xây dựng được 51 mô hình quản lý, phân loại rác thải tại nguồn cấp xóm: các hộ có hố xử lý rác thải mềm, thùng rác 2 ngăn để phân loại rác hữu cơ và vô cơ riêng biệt; 1 mô hình khu xử lý rác thải cấp xã đạt tiêu chuẩn thân thiện môi trường tại xã Hải Hà.

    Về cảnh quan, môi trường, các xã, thị trấn đã chỉnh trang, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp ở tất cả gia đình, xóm, tổ dân phố, trục đường trụ sở, khu trung tâm, vui chơi giải trí và các công trình phúc lợi công cộng. Bổ sung đầu tư các bồn hoa và trồng cây bóng mát trên dọc các tuyến đường. Cùng với đó, tiếp tục duy trì hiệu quả các đội thu gom rác thải tại các xã; Lắp đặt được 15 hệ thống xử lý khói bụi tại các lò đốt rác; cải tạo, chỉnh trang các khu xử lý rác thải; Vận động nhân dân không chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, tổ chức tổng vệ sinh kênh mương, môi trường trong khu dân cư và khuôn viên hộ gia đình. Huyện đã vận động di dời các trang trại, gia trại chăn nuôi vào nơi tập trung xa khu dân cư; hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng 1.700 hầm biogas để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

    Tuy nhiên, căn cứ Đề án, hiện huyện mới đạt 6/14 chỉ tiêu, còn 8 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt (bằng cột đúc, đèn led, dây điện ngầm) đạt 61,6%, số lượng cần phải lắp đặt khoảng 27.300 cột; còn 11/106 trường học chưa đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”; 5/34 trạm y tế cần phải nâng cấp; 339/513 km kênh mương qua khu dân cư cần được kiên cố; 32/34 đơn vị cấp xã chưa có nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Những con đường nông thôn sạch sẽ, thoáng mát tại xã Hải Lộc

    Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững", trong thời gian tới, huyện Hải Hậu sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đối với tiêu chí “Sáng”, các xã tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội đạt chuẩn theo quy định về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Về tiêu chí “Xanh, sạch”, thường xuyên tổng vệ sinh môi trường và làm đẹp cảnh quan; đảm bảo môi trường, cảnh quan nơi công cộng, các tuyến đường, bờ kênh và những nơi công cộng thường xuyên sạch, đẹp của các xóm, xã; Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 3 tuyến đường kiểu mẫu, chiều dài mỗi tuyến đường ít nhất 1 km (trong đó có 1 tuyến thuộc khu trung tâm UBND xã). Khuôn viên trụ sở UBND xã có mô hình vườn hoa Thanh niên hoặc vườn hoa Phụ nữ tự quản đạt tiêu chuẩn “Xanh, sạch, đẹp”; có từ 3 mô hình xóm kiểu mẫu trở lên về phân loại rác thải tại nguồn: thùng rác 2 ngăn (thùng chứa rác vô cơ, thùng chứa rác hữu cơ riêng biệt), hố xử lý rác hữu cơ tại vườn hộ gia đình. Đối với tiêu chí “Đẹp”, hàng năm có 100% xóm được thẩm định lại đạt chuẩn Tiêu chí số 3 (Nhà văn hóa, khu thể thao), Tiêu chí số 4 (Văn hóa, giáo dục) và Tiêu chí số 5 (Y tế) theo Bộ tiêu chí...

Hương Mai

(Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Ý kiến của bạn