Banner trang chủ

Đồng Nai: Hướng tới xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững

04/11/2020

    Đồng Nai được biết đến là 1 tỉnh công nghiệp (có hơn 30 KCN); tuy nhiên có gần 80% diện tích tự nhiên (470 ngàn ha) là đất nông nghiệp với gần 2 triệu người dân sống vùng nông thôn, nên tỉnh luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển bền vững trên địa bàn.

    Với tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt cao; qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai đã đạt được những thành quả tích cực và đáng khích lệ trên tất cả các mặt, diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển đồng bộ, kết nối khu vực trung tâm được nâng lên, hệ thống trường học cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế đạt chuẩn, môi trường sinh thái có bước cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (sớm hơn 2 năm so với mục tiêu ban đầu tỉnh xác định). 

    Bên cạnh những thành tựu đạt được, thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn những tồn tại hạn chế: Nông nghiệp phát triển chưa thật bền vững; cơ cấu kinh tế nông thôn các xã vùng sâu, vùng xa chuyển dịch chậm; Công nghiệp, thương mại, dịch vụ khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng còn thấp; chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch phát triển chưa mạnh, thị trường tiêu thụ, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa thật sự ổn định; Đời sống của người nông dân tuy được cải thiện đáng kể nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với tiềm năng, nhất là đối với những hộ thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thuần túy; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển, nhưng chưa mang tính hiện đại, cảnh quan môi trường một số nơi chưa thật sự sáng - xanh - sạch - đẹp; Hoạt động hệ thống nhà văn hóa, nhất là nhà văn hóa ấp hiệu quả nhìn chung còn thấp. Công tác duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư còn chưa được thường xuyên, kịp thời. 

   Đồng Nai xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới toàn diện trên tất cả các mặt với bước đi phù hợp: Duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn trước, thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai có 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao, 25% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.    

 

Thu Hằng

Ý kiến của bạn