Banner trang chủ

Chương trình OCOP Hà Nội

12/08/2021

     Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm của Thành phố Hà Nội được viết tắt là OCOP Hà Nội. Đến nay, qua 2 năm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hà Nội có 1.054 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao. Thông tin chi tiết về OCOP Hà Nội được cập nhật tại địa chỉ: https://nongthonmoihanoi.gov.vn/

Sản phẩm OCOP Hà Nội 5 sao

     Từ năm 2019 - 2020, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 5 sao; 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,61%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,36%); 306 sản phẩm 3 sao (chiếm 29,03%). Trong tổng số 1.054 sản phẩm OCOP Hà Nội, có 691 sản phẩm thực phẩm (chiếm 65,56%); 30 sản phẩm đồ uống (chiếm 2,85%); 7 sản phẩm thảo dược (chiếm 0,66%); 27 sản phẩm vải, may mặc (chiếm 2,56%); 299 sản phẩm sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí (chiếm 28,37%) của 74 Doanh nghiệp, 82 HTX và 99 Hộ sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho trên 5.000 lao động khu vực nông thôn.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của Thành phố tổ chức định kỳ kiểm tra các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của Nhà nước theo quy định...

Sản phẩm OCOP Hà Nội 4 sao

     Như vậy, với kết quả trên, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

     VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TP. HÀ NỘI

     Địa chỉ: số 73 Lê Hồng Phong - Hà Đông - Hà Nội

     Email: banbientap.ntmhanoi@gmail.com

     Website: https://nongthonmoihanoi.gov.vn/

     (Có 06 QĐ kèm theo)

     /ckfinder/userfiles/user/files/2890-Q%c4%90-BNN-VP%c4%90P_0001.pdf

     /ckfinder/userfiles/user/files/813.pdf

     /ckfinder/userfiles/user/files/Q%c4%90%20OCOP%20%c4%91%e1%bb%a3t%202%20n%c4%83m%202020%20(1)(2).pdf\

     /ckfinder/userfiles/user/files/416.pdf

     /ckfinder/userfiles/user/files/7059.pdf

     /ckfinder/userfiles/user/files/Q%c4%90%2054482020%20phe%20duyet%20sp%20OCOP%20dot%201%20nam%202020.pdf

Bảo Bình

 

 

Ý kiến của bạn