Banner trang chủ

Xã Tuấn Đạo: Xác định bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm

25/10/2018

    Tuấn Đạo là xã đầu tiên của huyện Sơn Động được tỉnh Bắc Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong thời gian qua, chính quyền xã Tuấn Đạo xác định công tác BVMT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, BVMT là bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn vì vậy các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, cùng tham gia BVMT xanh - sạch - đẹp.

 

Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Thể thao xã Tuấn Đạo khang trang sạch đẹp

 

    Để làm tốt công tác BVMT, chính quyền xã Tuấn Đạo thường xuyên quan tâm đến công tác chỉ đạo và đánh giá kết quả công tác BVMT, đây cũng là chỉ tiêu thực hiện xây dựng NTM ở các thôn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Luật BVMT trên hệ thống loa truyền thanh của xã và của thôn. Cụ thể: Năm 2017 tuyên truyền được 25 lượt buổi, các cơ quan, đơn vị, thường xuyên quan tâm tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào thứ 6 hàng tuần, tại các thôn vào ngày 15 hàng tháng theo tinh thần thực hiện kết luận số 43- KL/TU, ngày 11/5/2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang. Toàn xã ra quân được 20 lượt buổi, vệ sinh được trên 70 km đường, nạo vét được 350 rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm, vệ sinh cơ quan trường học, nhà văn hóa ở các thôn và giải tỏa các điểm tồn dư rác thải thu hút gần 3000  lượt người tham gia. Chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Tuấn Đạo tổ chức thu gom rác thải trên địa bàn xã được gần 200 tấn rác thải các loại về bãi rác thải tập trung. Theo số liệu thống kê, toàn xã có 852 hộ gia đình chiếm gần 75% số hộ trong xã đã xây dựng hố xử lý rác thải.

   Ngoài ra, địa phương còn bố trí kinh phí xây dựng 40 hỗ tập kết vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng. Trong năm, xã đã tổ chức tiếp nhận được 15 thùng đựng rác, 15 xe đẩy rác cấp cho 15 thôn và 250 gói chế phẩm sinh học xử lý rác thải tập trung; Vận động nhân dân xây dựng được 20 hầm khí biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi có hiệu quả. Đến nay, toàn xã có 140 hộ gia đình xây dựng và sử dụng hầm khí biogas trong chăn nuôi góp phần BVMT, đồng thời, cải thiện năng lượng trong sinh hoạt.

 

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn