Banner trang chủ

TP. Hồ Chí Minh ban hành tiêu chí, quy trình công nhận Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường

14/07/2020

    Ngày 28/7, UBND TP. Hồ Chí Minh ký Quyết định số 2660/QĐ-UBND ban hành tiêu chí, quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh”, “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

 

 

    Mục đích của Quyết định là nhằm tạo sự thi đua trong thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, qua đó đánh giá, định lượng kết quả thực hiện làm cơ sở biểu dương và khen thưởng phường - xã - thị trấn thực hiện tốt Cuộc vận động. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận - huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

    Theo đó, trên cơ sở hàng loạt tiêu chí với bảng tổng điểm 100, việc công nhận đạt chuẩn ở 3 mức: Mức 1: phường - xã - thị trấn được công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” phải đạt trên 90 điểm; Mức 2: phường - xã - thị trấn được công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” phải đạt từ 80 đến 90 điểm; Mức 3: phường - xã - thị trấn được công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch” phải đạt từ 70 đến dưới 80 điểm. Các địa phương đạt dưới 70 điểm thì không công nhận.

    Quy trình đánh giá, công nhận: UBND quận, huyện lựa chọn 10% phường - xã - thị trấn đạt danh hiệu “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” tiêu biểu đề xuất UBND TP xem xét, công nhận. Trong trường hợp “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” được công nhận cấp quận - huyện không đủ số lượng để xác định tỷ lệ 10% tiêu biểu thì UBND  quận - huyện lựa chọn 1 “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” để đề xuất UBND TP xem xét, công nhận.

    Về quy trình đánh giá, công nhận: Trên cơ sở giới thiệu đề xuất của UBND quận - huyện và các Sở, ban, ngành, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tiến hành đánh giá, thẩm định theo các bước: Chấm điểm hồ sơ theo tiêu chí và thang điểm được ban hành tại mục 3; Thẩm định hồ sơ: khảo sát thực tế, thẩm định và đánh giá trong trường hợp cần thiết; Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng, để xem xét, thống nhất danh sách đề nghị xét công nhận, lập hồ sơ trình xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo TP. Trên cơ sở chấp thuận của Thường trực Ban Chỉ đạo TP về danh sách đề nghị xem xét công nhận, UBND TP ban hành quyết định công nhận, khen thưởng đối với “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

 

Trần Hương

Ý kiến của bạn