Banner trang chủ

TP. Hà Nội phấn đấu có ít nhất 5 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

19/08/2020

    Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, tính đến nay, toàn TP. Hà Nội có 353/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 92,4%); 11 xã được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 164 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tăng 26 mô hình so với cuối năm 2019; giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã chiếm 25% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp TP.

    Trong 4 tháng đầu năm 2020, đoàn thẩm định của TP tiến hành thẩm định đối với các xã để trình TP công nhận đạt nông thôn mới trong năm 2020. Đối với 27 xã còn lại, có 20 xã đạt và cơ bản đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 7 xã đạt và cơ bản đạt từ 11 - 14 tiêu chí.

 

 

    Nhằm thực hiện các mục tiêu mà TP. Hà Nội đã đề ra là tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm nay đạt trên 4%; có 700 sản phẩm OCOP mới được đăng ký; thêm 5 huyện được công nhận huyện nông thôn mới và hoàn thành toàn bộ 27 xã còn lại đạt nông thôn mới trong năm 2021, trong thời gian tới, các huyện cần rà soát lại toàn bộ tiêu chí để tập trung cao độ cho những tiêu chí chưa hoàn thành, nhất là về môi trường; hoàn thành hồ sơ để TP trình Trung ương; phấn đấu có ít nhất 5 huyện, thị xã (Thanh Oai, Phúc Thọ, Thường Tín, Sơn Tây, Thạch Thất) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, coi đó là thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn TP trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2020, chắc chắn Hà Nội sẽ đạt được những kết quả cao hơn, hướng đến mục tiêu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới.

    Về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đề nghị các quận, huyện, thị xã rà soát những sản phẩm có tiềm năng của địa phương mình, có kế hoạch để quan tâm, thúc đẩy các sản phẩm OCOP, thông qua đó tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Phương Tâm

Ý kiến của bạn