Banner trang chủ

Sông Lô: Lồng ghép tốt các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

30/07/2020

    Trong 10 năm qua, huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã huy động được gần 6.700 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, nhân dân đóng góp bằng tiền mặt hơn 75 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

 

    Với phương châm "Mỗi cơ sở hội một phần việc, công trình thiết thực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh", huyện triển khai hiệu quả cuộc vận động “Nói không với rác thải nhựa”, “Tổ phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, "Đường hoa phụ nữ"; duy trì hoạt động "Ngày Thứ 7 tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh". Trên địa bàn huyện cũng đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao như nuôi lợn nái sinh; nuôi bò vỗ béo; nuôi gà tại các xã Quang Yên, Lãng Công, Phương Khoan…, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 60 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng so với năm 2015.

   Bằng việc chỉ đạo sát sao và cách làm sáng tạo, Sông Lô đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM. Điều dễ nhận thấy nhất ở các xã NTM của huyện đó là cơ sở hạ tầng và các công trình thiết yếu phục vụ đời sống của người dân được đầu tư đồng bộ; hệ thống giao thông nội đồng được đầu tư hoàn chỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc quy hoạch lại sản xuất, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao...

    Với việc huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư xây dựng NTM, đến nay, 100% xã trên địa bàn huyện Sông Lô đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Những kết quả đạt được trong 10 năm xây dựng NTM của huyện là tiền đề vững chắc để giai đoạn 2021 - 2025, Sông Lô phấn đấu có ít nhất 50% thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và 3 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

    Thời gian tới, huyện tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua với quan điểm "Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”; tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo tiêu chí quy định hiện hành; phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm Xanh - Sạch - Đẹp; huy động, lồng ghép tốt các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

 

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn